Statistics

Total Visits

Views
Çocukluk çağı obezitesinde Vitamin D reseptör gen polimorfizminin metabolik sendrom ve karaciğer yağlanması üzerine etkisi 9489
19. yüzyıl'da Anadolu'da salgın hastalıklar (Veba, Kolera, Çiçek, Sıtma) ve salgın hastalıklarla mücadele yöntemleri 2246
Reliability and validity of the Turkish version of the mini Osteoporosis Quality of Life Questionnaire 1946
Kıbrıs barış harekatı sonrasında Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu ve sonuçları 989
Natural Gas Implementation in Turkey. Part 2: Natural Gas Pipeline Projects 966
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve pedagojik alan bilgileri çerçevesinde kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerinin öğretimine ilişkin kullandıkları modeller 812
Küresel finansal krizlerin muhasebe bilgi sistemi temelli nedenleri bağlamında kurumsal yönetim ve şeffaflık kavramının önemi 770
Osmanlı - Fransa ilişkileri ve kapitülasyonlar (xvı.-xvıı. yüzyıllar) 681
Immanuel Kant'ta özgürlük ve sorumluluk ilişkisi 590
11. sınıf öğrencilerinin düşünme stilleri, öğrenme stratejileri ve düşünme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki 586