Pamukkale Universitesi Kurumsal Ar�iv: Recent submissions

 • Yolcu, Mehmet (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Bu çalışmada, Vergi incelemelerinde randıman analizi incelenmiştir. Türkiye’de vergilerin büyük çoğunluğu beyan esasına göre toplanmaktadır. Yani mükellefler vergi matrahlarını ve ödenecek vergilerini kendileri beyan ...
 • Ören, Hacı (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-02)
  Paleolitik Dönem’de ağaç, kemik parçaları ile mağara, kaya duvarlarına çentik ve çizik atarak sayılama yöntemi oluşturan insanoğlu, Neolitik Dönem’de ise toprak mülkiyet hakkını kazandıktan sonra ağırlık-ölçü birim ...
 • Sarı Özgün, Hilal (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren finansal tabloların hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’nın uygulanması öngörülmüş ...
 • Şen, Özlem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Bu çalışmada gerekli alt yapı ve donanıma sahip firmalarımızın markalaşma sürecine katılarak küresel pazarlarda adını duyurması amaçlanmıştır. Globalleşen dünyada firmaların pazarda kendine yer edinebilmesi ve hayatta ...
 • Birinkulu, Gülgün (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sahip oldukları girişimcilik potansiyeli ve okullarında aldıkları eğitimin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etkisi bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Meslek Yüksekokulları ...
 • Arslan, Can (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Bu çalışma ile son yıllarda değeri hızla artmakta olan yeni ürün geliştirme süreci ile ilgili literatür taraması yapılmış, farklı sektörlerden örnekler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma kısmında ise var olan ...
 • Eğit, Selen (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Çalışmanın ilk bölümünde, satın alma karar süreci, küresel eğilim, etnosentrizm, küresel kimlik ile küresel markalara karşı tutum konuları ele alınmış olup, yazından örneklerle derin bir biçimde takdim edilmiştir. İkinci ...
 • Akın, İrfan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-02)
  Bu çalışmanın temel amacı Doğu, Batı, Kültür, İrfan kavramlarını ana hatları ile Cemil Meriç perspektifinde aktarmaktır. Doğu ile Batı tarihsel süreç içerisinde sık sık karşı karşıya kalmıştır. Bazen Doğu, Batı’yı bazen ...
 • Tıkıroğlu, Akın (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12)
  Tıbbi müdahaleler sonucunda doğan zararların giderilmesi günümüzde büyük bir önem arz etmektedir. Zararların giderilmesi boyutu hasta haklarının yeterince savunulabilmesi ve hekimlerin meslek kurallarını uygulamalarını ...
 • Tur, Barış (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  01.Ocak.2014 tarihinden itibaren belli kurum ve kuruluşlar için muhasebe standartlarını uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Ülkemizde halen mali tabloların oluşturulmasında vergi mevzuatı etkilidir. Bu etki firmaların ...
 • Doğan, Erkan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin % 99'u Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) statüsündedir. KOBİ'lerin gelişimini devam ettirmesi ve büyümesi, ülke ekonomisi ve istihdam açısından çok önemlidir. Bu nedenle KOBİ’lerde ...
 • Uslu, Recep (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Bu projede, Organ ve doku nakli, insan hayatını kurtarmayı hedefleyen tıbbi bir tedavi yöntemidir. Hatta birçok hastalığın başka bir tedavisi yoktur ve insan yaşamının kurtarılması organ nakli yapılmasına bağlıdır. Organ ...
 • Tosun Gavcar, Cansu (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, online perakende web sitelerinden alışveriş yapan tüketici sayısında artış görülmektedir. Bu durumda online tüketici yorumları, tüketiciler için yeni bir ürün ...
 • Kılıç, Müzeyyen Melis (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Temel faaliyeti mevduat toplamak ve kredi talebinde bulunan müşterilerine kredi kullandırmak olan bankalar finansal piyasaların en önemli aktörlerinden biridir. Özellikle kredilendirme süreci bankaların sürekliliği açısından ...
 • Köylü Gölcü, Fatıma (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Yapılan araştırmalara göre, dünyadaki işletmelerin sayısının yüzde seksenini aile işletmelerinin oluşturduğu varsayılmaktadır. Ülkeler arasındaki aile yapısının sosyo-kültürel, ekonomik farklılıkları göz önüne alınarak ...
 • Demirel, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Kentler, özellikle sanayi devrimi sonrasında insanların büyük çoğunluğunun yaşadığı alanlar haline gelmişlerdir. Fakat kent hayatı dendiğinde akla sadece binalardan oluşan bir yer gelmemelidir. Kentlerin içerisinde sosyal ...
 • Günalan, Ali (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  The purpose of this thesis is to analyse the elements of postmodern feminism in Bridget Jones Trilogy, that includes: Bridget Jones’s Diary, Bridget Jones: Edge of Reason and Bridget Jones: Mad about the Boy. After the ...
 • Kocatürk, Berna (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Günümüz Türkiye’sinde reklam ve sponsorluk oldukça önem arz etmektedir. Özellikle son yıllarda reklam için yapılan harcamalar gelirimizin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Böyle rekabetin oldukça fazla olduğu bir ortamda ...
 • Armağan, Cemil (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Girişimci, olmayan fırsatı doğuran olan fırsatı kovalayan, bulduğu fırsatı da tüketicinin ihtiyacına ve isteğine sunmak üzere üretim faktörlerini birleştirip firması üzerinden risk alan kişidir. Girişimcilik ise; ihtiyacın ...
 • Aydın, Oğuzhan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12)
  Utangaçlık ile ilgili uluslararası alanda çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ancak bu kadar önemli bir konun tüketici davranışları açısından neredeyse hiç ele alınmamış olması son derece dikkat çekicidir. Bu ...