DSpace Repository

Okullar hayat olsun projesine ilişkin görüşler

Show simple item record

dc.contributor.author Selvitopu, Himmet
dc.date 2016-04-27
dc.date.accessioned 2016-04-28T07:16:18Z
dc.date.available 2016-04-28T07:16:18Z
dc.date.issued 2016-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/920
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, 13 Aralık 201’ de başlatılan “Okullar Hayat Olsun” Projesine ilişkin ortaokul müdürlerinin görüşlerini irdelemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden “durum çalışması” kullanılmıştır. Çalışma grubu, Denizli merkez ilçelerinde “Okullar Hayat Olsun” Projesine katılan ortaokullardan gönüllü olarak katılan 10 müdürden oluşmaktadır. Bu katılımcılar, “kartopu örneklemesi” yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmada veriler, katılımcılarla yüz - yüze görüşülerek daha önceden hazırlanmış, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden “tümevarımcı analiz” tekniği kullanılmıştır. Çalışma bulguları kamu kurumlarıyla işbirliği, kazanımlar ve uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar olmak üzere değerlendirilmiştir. Söz konusu kategorilere ilişkin öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to review the opinions of middle school principals about “Living schools Project” which started in December 13, 2011. In this qualitative study, case study method was used. Study group consisted of ten middle school principals working in the centre of Denizli and wanted to participate in voluntarily. To consist the study group, snowball sampling method was used. Data were obtained by using a semi structured interview form. In the process of data analysis, inductive content analysis technique, which is one of the forms of content analysis, was used. Findings were divided into three categories as collaboration with public units, acquisitions and the problems in the process of administration. Lastly, some suggestions were made about these categories in question.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okullar Hayat Olsun Projesi tr_TR
dc.subject Ortaokul tr_TR
dc.subject Müdür tr_TR
dc.subject Living Schools Project tr_TR
dc.subject Middle School tr_TR
dc.subject Principal tr_TR
dc.title Okullar hayat olsun projesine ilişkin görüşler tr_TR
dc.title.alternative The Opinions of Middle School Principals About “Living Schools Project” tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Gökhan Tuzcu tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record