DSpace Repository

Nebulizer ile aerosol tedavisi uygulanan çocuklarda nebulizer maske ve setlerinden kaynaklanan enfeksiyonları önleme

Show simple item record

dc.contributor.author Ceylan, Sibel Serap
dc.contributor.author Şahin, Gülizar
dc.date.accessioned 2014-10-30T12:19:22Z
dc.date.available 2014-10-30T12:19:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/76
dc.description.abstract Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde inhalasyon tedavisi sık kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan nebulizatörlerin dezenfeksiyonu/değişimi uygun prosedürde yapılmadığında alt solunum yolları enfeksiyonlarına neden olabilmektedirler. Bu çalışmada nebulizatör parçalarında mikrobiyal kolonizasyonu önlemek için iki farklı yöntem uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamına 120 bronşitli ve bronşiyolitli, günde en az 2 kez nebul tedavisi alan çocuk ve anneleri dahil edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan çocuklar 3 gruba ayrılmıştır. Bir gruba girişim uygulanmamıştır (kontrol grubu). Bir grubun nebul maskeleri ve setleri 24 saatte bir değiştirilmiştir. Bir grubun maskeleri ise günde bir kez su ve sabunla yıkanmıştır. Tüm grupların maske ve setlerinden 24 saatte bir sürüntü örneği alınıp laboratuvar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin analizi SPSS paket programı ile yapılmıştır. Frekans ve yüzdeler, ki-kare analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kontrol grubunda %10.8, 24 saatte bir değişim yapılan grupta %2.5 oranında mikrobiyal üreme saptanmıştır. Yıkama grubunda ise hiç üreme saptanmamıştır. Sonuç olarak kontaminasyonu önlemek için nebulizatör parçaların günde bir kez sabun ve suyla yıkanması ve temiz bir havlu üzerinde kurutulması önerilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Inhalation treatment is frequently used in the treatment of respiratory tract diseases. Incorrect disinfecting/changing procedures for nebulizers used in this treatment can cause infections of the lower respiratory tract. In this study two different methods were used to prevent microbial colonisation of nebulizer elements and the results were evaluated. A total of 120 mother and children with bronchitis and bronchiolitis using nebulizer treatment at least twice daily were included in the study. The children were divided into 3 groups. In one group no intervention was made (control group). In another group, nebulizer masks and sets were changed once every 24 hours. In the third group, masks were washed once daily in soap and water. In all groups swab samples were taken every 24 hours and examined under laboratory conditions. The data were analysed using the SPSS packet program. Frequency and percentage and chi square analysis were used. Results showed that there was 10.8% microbial growth in the control group and 2.5% microbial growth in the 24-hour change group. No growth was detected in the wash group. As a result of this study, it is recommended that nebulizer elements are washed once daily with soap and water and dried with a clean towel in order to prevent contamination.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries BSP;2012BSP008
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Nebulizatör
dc.subject Aerosol Tedavisi
dc.subject Enfeksiyon
dc.subject Nebulizator
dc.subject Aerosol Treatment
dc.subject Infection
dc.title Nebulizer ile aerosol tedavisi uygulanan çocuklarda nebulizer maske ve setlerinden kaynaklanan enfeksiyonları önleme tr_TR
dc.title.alternative Prevention of infections caused by nebulizer masks and sets in children receiving aerosol treatment by nebulizer
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Bengü Çetinkaya tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record