DSpace Repository

Denizli ilinde ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Özel, Salim
dc.contributor.editor Zeynep Meral Tanrıöğen
dc.date 2016-02-10 en_US
dc.date.accessioned 2016-02-11T07:24:36Z
dc.date.available 2016-02-11T07:24:36Z
dc.date.issued 2016-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/743
dc.description.abstract The research has been planned and conducted to analyze the job satisfaction levels of classroom teachers working at primary schools. The target population of the research has been formed by 63 primary schools in the Centre of Denizli. Sample selection has been formed by 94 teachers chosen randomly who have been working at 9 different primary schools in Denizli in 2014- 2015 educational year. A questionnaire form has been used as a data collection tool in the research. The questionnaire form consists of qualities of teachers and the brief form of 20 questions of Minnesota Job Satisfaction Scale. It has been confirmed that the relation between the genders of teachers who are into the research and their internal job satisfaction is significant but not a relation between the gender and the external job satisfaction. It has also been confirmed that while there is not a significant relation between the level of education and the internal job satisfaction, in addition to there is not relation between the level of education and the external job satisfaction . A relation between the way of teachers’ are being appointed to the foundations they work at and the internal/ external job satisfaction hasn’t been confirmed. A significant relation has been confirmed between the internal / external job satisfaction and the teachers’ having a chance to choose teaching profession again or not. Not a significant relation has been determined between the internal or external job satisfaction and the reasons for choosıng teaching profession. en_US
dc.description.abstract Araştırma, Denizli ilinde ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Denizli ili merkezdeki 63 ilkokul oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde 2014-2015 öğretim yılında Denizli ilindeki merkez ilkokullarından tesadüfî yöntemle 9 ilkokulda görev yapmakta olan 94 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu öğretmene ilişkin özellikler ve Minnesota İş Doyum Ölçeği’nin 20 sorudan oluşan kısa formundan oluşmaktadır. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin cinsiyeti ile içsel iş doyumu arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu tespit edilmiş olup, öğretmenlerin cinsiyeti ile dışsal iş doyumu arasında önemli bir ilişki bulunmamıştır. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin eğitim durumu ile içsel iş doyumu ve dışsal iş doyumu arasında önemli bir ilişki belirlenmemiştir. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin görev yaptığı okula atanma şekli ile içsel iş doyumu ve dışsal iş doyumu arasında bir ilişki görülmemiştir. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini seçme şansı olsa tekrar seçip seçmeme durumları ile içsel ve dışsal iş doyumları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini seçme nedeni ile içsel iş doyumu ve dışsal iş doyumu arasında önemli bir ilişki belirlenmemiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İlkokul en_US
dc.subject Sınıf Öğretmeni en_US
dc.subject İş Doyumu en_US
dc.subject İçsel İş Doyumu en_US
dc.subject Dışsal İş Doyumu en_US
dc.subject Primary School en_US
dc.subject Clasroom Teachers en_US
dc.subject Job Satisfaction en_US
dc.subject Internal Job Satisfaction en_US
dc.subject External Job Satisfaction en_US
dc.title Denizli ilinde ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative Analysing the job satisfaction levels of teachers working at primary schools in the province of Denizli en_US
dc.type Report en_US
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record