DSpace Repository

Pelophylax caralitanus (Arikan,1988) türünün habitat tercihlerinin belirlenmesi, bazı populasyonların büyüklüklerinin hesaplanması ve korunması

Show simple item record

dc.contributor.editor Eyüp Başkale
dc.date.accessioned 2014-10-30T08:36:27Z
dc.date.available 2014-10-30T08:36:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/71
dc.description.abstract Amphibian decline or loss and determining of their reasons have become international concerns. But, effective conservation of amphibian populations is limited by the less number of long-term monitoring studies, the lack of species-specific ecological, and population structure knowledge. Thus, the studies regarding the proportion of site occupiency, detection probability and habitat preference of amphibians were considerable increased recently. But the knowledge of ecological factors affecting amphibian species richness and distributions are very limited in our country. This study primarily concerns with the amphibian species richness, proportion of site occupiency and detection probabilities of P. caralitanus populations. Concurrently, explanatory ecological factors? were determined from regional landscape variables and water chemistry variables which are affected presence of the target species on habitats. Another important subject for amphibian conservation is knowledge of population structure of the target species. For this reason, three years of Capture-Mark-Recapture studies was implemented on 4 localities and was estimated the annual population size of P. caralitanus. In addition, reasons of amphibian decline or loss were further investigated and four main factors negatively effecting amphibian populations were reported in the studied locations of Lakes Region. Meanwhile, conservation action was started and some conservation measures were proposed in order to protect and continue generations of amphibian populations. en_US
dc.description.abstract Amfibi populasyonlarının azalması veya yok olması ve buna neden olan faktörler saptanması, uluslararası bir ilgi odağı haline gelmektedir. Fakat, amfibi populasyonlarının etkili bir şekilde koruması uzun vadeli gözlem çalışmalarının azlığı, türe özgü ekolojik ve populasyon yapılarında bilgi eksikliği nedeniyle zorla?maktadır. Bu nedenle, son zamanlarda amfibilerin işgal ettikleri alan oranlarını, bulma olasılıklarını ve tercih ettikleri habitatların özelliklerini içeren çalı?malarda ciddi bir artı? meydana gelmi?tir. Fakat ülkemizde amfibi tür zenginliğine ve dağılışına etki eden ekolojik faktörler hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, öncelikle Göller Bölgesinde gösteren P. caralitanus türüne ait populasyonların, işgal ettikleri alan oranları ve bulma olasılıkları hesaplanmıştır. Aynı zamanda, bölgesel habitat özellikleri ve suyun kimyasal değişkenlerinden, türün habitattaki varlığına etki eden faktörler tanımlayıcı ekolojik faktör? olarak saptanmıştır. Amfibi populasyonların korunmasında bilinmesi gereken bir diğer önemli konuda hedef türe ait populasyon yapısıdır. Bu nedenle, YM-T yöntemi uygulanmış ve bu lokalitelerde yaşayan P. caralitanus türüne ait üç populasyonun populasyon büyüklükleri hesaplanmıştır.Ayrıca, amfibi türlerinin azalmasına veya yok olmasına neden olacak faktörler araştırılmış ve Göller Bölgesi‘nde amfibi populasyonlarını olumsuz bir şekilde etkileyen faktörler, dört başlık altında toplanmıştır. Bununla birlikte, amfibi populasyonlarının nesillerinin korunması ve devamı için koruma çalışmaları başlatılmış ve bazı koruma tedbirleri önerilmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi en_US
dc.relation.ispartofseries BSP;2010BSP017 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Amfibi Populasyonlarının Azalması en_US
dc.subject Yakala-Markala-Tekrar Yakala Yöntemi en_US
dc.subject Populasyon Büyüklüğü en_US
dc.subject Hayatta Kalma Oranı en_US
dc.subject Bulma olasılığı en_US
dc.subject İşgal Edilen Alan Oranı en_US
dc.subject Tanımlayıcı Ekolojik Faktör en_US
dc.subject Amphibian Decline en_US
dc.subject Capture-Mark-Recapture Method en_US
dc.subject Population size en_US
dc.subject Survival Rate en_US
dc.subject Detection Probability en_US
dc.subject Proportion Of Site Occupiency en_US
dc.subject Explanatory Ecological Factors en_US
dc.title Pelophylax caralitanus (Arikan,1988) türünün habitat tercihlerinin belirlenmesi, bazı populasyonların büyüklüklerinin hesaplanması ve korunması en_US
dc.type Report en_US
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record