DSpace Repository

Bağımsız anaokullarında çalışan öğretmenlerin algılarına göre öğretmen iş doyum düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.author Uludağ, Canan
dc.date 2016-01-20
dc.date.accessioned 2016-01-22T06:45:08Z
dc.date.available 2016-01-22T06:45:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/716
dc.description.abstract Bu araştırma, 2014-2015 Eğitim öğretim yılında Denizli ilinde resmi Bağımsız Anaokullarında görev yapan okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri ve iş doyumlarını etkileyen faktörlerin incelendiği bu çalışmada iş doyumu düzeylerini saptamanın yanında bazı değişkenlerin iş doyumları üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bayan, orta yaşlarda, evli ve lisans mezunu olduğu görülmüştür. İş doyum düzeylerine ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=3,95) ortalama ile “Amirimin emrindeki kişileri demokratik idare tarzı açısından ” maddesine “Memnunum” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 4,45) ortalama ile “Velilerle rahat iletişim kurabilme yönünden ” maddesine “Çok Memnunum” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerine cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu değişkenlerinin herhangi bir etkisinin olmadığı görülürken, yaş durumu değişkeninin iş doyumuna etkisi tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject İş Doyumu tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Okulöncesi tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.subject Pamukkale tr_TR
dc.title Bağımsız anaokullarında çalışan öğretmenlerin algılarına göre öğretmen iş doyum düzeyleri tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Metin Yaşar tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record