DSpace Repository

Yeni tetrapirrolik bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve sübstitüent etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yaşar Gök
dc.contributor.author Yıldız, Burak
dc.date 2016-01-06 en_US
dc.date.accessioned 2016-01-12T12:25:47Z
dc.date.available 2016-01-12T12:25:47Z
dc.date.issued 2015-11
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/692
dc.description.abstract In this study, an improved synthesis of 1,3-Bis(2- formylphenylthio)propane [1] has been formed according to the literatüre in high yield (Lindoy ve Smith 1981; Beloglazkina ve diğ. 2007; Naemi ve Moradian 2012). (2-[3-(2-hydroxyimethyl- phenylsulfanyl)-propylsulfanyl]phenyl)methanol [2] was prepared by the reduction of precursor compound in high yield via solvent-free conditions. The using ecologically safe reagents or media in organic reaction is one of the important phenomena in today‘s chemistry. Treatment of substituted benzylic alcohol [2] with the three equivalent of bromotrimethylsilane in dry acetonitrile in the presence of three equivalent amount of NaI resulted in the formation of desired iodide derivative 1,1‘-[propane-1,3-diylbis(thio)]bis[2-(iodomethyl)benzene] [3] in very high yield. 2,6,14,17-tetrathia-tricyclo[17.4.0.07,12]trikosa-1(23),7(12),8,10,15,19,21-heptaene- 15,16-dicarbonitrile [4] was synthesized by the reaction of compound [3] with dithiomaleonitrile disodium salt. Magnesium porphyrazine carrying four 15- membered tetrathia macrocycle groups has been synthesized by the cyclotetramerization reaction of dicarbonitrile compound in the presence of magnesium butoxide according to Linstead procedure. These novel compounds have been characterized by a combination of elemental analysis, 1H, 13C NMR, MS, FT- IR, X-ray and UV-vis. spectral data. en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada 1,3-Bis(2-formilfeniltiyo)propan [1] bileşiğinin geliştirilmiş sentezi literatüre göre yüksek verimde elde edildi (Lindoy ve Smith 1981; Beloglazkina ve diğ. 2007; Naemi ve Moradian 2012). (2-[3-(2-hidroksimetil-fenilsülfonil)-propilsülfonil]fenil) metanol [2] çözücüsüz ortamda, yüksek verimde, bir önceki bileşiğin indirgenmesi ile hazırlandı. Organik reaksiyonda ekolojik olarak güvenli reaktifler ya da ortam kullanılması günümüz kimyasının önemli olaylarından birisidir. Sübstitüe benzilik alkolün kuru asetonitril içerisinde üç ekivalent bromotrimetilsilan ile üç ekivalent NaI varlığında muamele edilmesi sonucu hedeflenen iyot türevi, 1,1‘-[propan-1,3-diyilbis(tiyo)]bis[2-(iyodometil)benzen [3], yüksek verimle elde edildi. 2,6,14,17-tetratiya- trisiklo[17.4.0.07,12]trikosa- 1(23),7(12),8,10,15,19,21-heptaen-15,16-dikarbonitril [4] itiyamaleonitril disodyum tuzu ile 3 numaralı bileşiğin reaksiyonundan sentezlendi. 15 üyeli tetratiya makrosiklik gruplar taşıyan magnezyum porfirazin, Linstead‘ın literatürüne göre magnezyum bütoksit varlığında dikarbonitrilin tetramerizasyonu ile sentezlendi. Bu yeni bileşiklerin yapıları 1H, 13C NMR, MS, FT-IR, X-ray (bile?ik 4) ve UV-vis spektrumları ile aydınlatıldı. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.subject Tetramerizasyon en_US
dc.subject Makrosiklik en_US
dc.subject Magnezyum porfirazin en_US
dc.subject İndirgeme en_US
dc.subject Template Etki en_US
dc.subject Yeşil kimya en_US
dc.subject Tetramerization en_US
dc.subject Macrocyclic en_US
dc.subject Magnesium Porphyrazine en_US
dc.subject Reduction en_US
dc.subject Template Effect en_US
dc.subject Green Chemistry en_US
dc.title Yeni tetrapirrolik bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve sübstitüent etkisinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative The synthesis and characterization of new tetrapyrrolic compounds, and investigation of their substituent effects en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record