DSpace Repository

1928’den günümüze kadar türkçe öğretimi programlarında dil bilgisi öğretiminin durumu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Derya Yaylı
dc.contributor.author Kutlubay, Hümeyra
dc.date.accessioned 2015-12-03T13:39:58Z
dc.date.available 2015-12-03T13:39:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/654
dc.description.abstract Grammar is the branch of science that studies the sounds of language, sentence structuress and style. Thansk to these rules, grammar helps people to speak and write correctly. Grammar teaching is a process that gives the rules related to the language where comprehension and expression activities takes place. In this respect grammar teaching has a function that completes to listening, speaking, reading and writing basic principles of language skills. The aim of this study is to examine how the teaching of grammar has changed from 1928 to the present day in Turkish language teaching programs. This study has a descriptive survey model. For this purpose, the grammar sections of primary and secondary school Turkish education programs from 1928 to present day were examined. Findings obtained from the research revealed that, because of problems like “the contents of grammar teaching, how to teach and its order, in which class to began to teach”, there have been changes in the grammar teaching sections of Turkish language teaching programs. In these programs, it is obvious thatthe primary purpose of grammar teacging is to ensure the correct use of the language. It is also concluded that in all of the programs grammar teaching should support listening, speaking, reading and writing. en_US
dc.description.abstract Dil bilgisi bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını belirleyen ve bu kurallar sayesinde insanların doğru konuşup yazmasına yardımcı olan bilim dalıdır. Dil bilgisi öğretimi de dil ile ilgili kuralların verildiği, anlama ve anlatma dil becerileri ile birlikte bu alanları destekleyici ve açıklayıcı öğretim etkinliklerinin yapıldığı bir süreçtir. Bu açıdan dil bilgisi öğretimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerini tamamlayıcı işleve sahiptir. Bu çalışmanın amacı 1928?den günümüze kadar Türkçe öğretim programlarında dil bilgisi öğretiminin durumunun nasıl değiştiği incelemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Bu amaçla 1928 tarihinden günümüze kadar geçen sürede geliştirilmiş ve uygulanmış ilkokul ve ortaokul Türkçe öğretim programlarının dil bilgisi bölümleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde, “dil bilgisi öğretiminin içeriği, nasıl ve hangi sırayla öğretileceği, hangi sınıfta öğretilmeye başlanacağı” gibi sorunlardan dolayı programlarda dil bilgisi öğretimi bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Türkçe öğretimi programlarında, dil bilgisi öğretiminin öncelikli amacının dili doğru kullanmayı sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Programların tümünde dil bilgisi öğretiminin dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerini destekleyecek şekilde öğretilmesinin vurgulandığı dil bilgisi öğretim sürecinde uygulanacak yöntem ve teknikler, öğretim sürecinde kullanılacak materyaller hakkında yeterli bilgilerin verilmediği sonucuna varılmıştır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Dil Bilgisi en_US
dc.subject Öğretim Programı en_US
dc.subject Dil Becerileri en_US
dc.subject Grammar en_US
dc.subject Teaching Program en_US
dc.subject Language Skills en_US
dc.title 1928’den günümüze kadar türkçe öğretimi programlarında dil bilgisi öğretiminin durumu en_US
dc.title.alternative From 1928 to the present day the status of grammar teaching in the turkish language teaching programs en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record