DSpace Repository

Türkiye ve Avrupa Birliğinde tarim politikalaı ve tarımda emeklilik sistemi

Show simple item record

dc.contributor.author Erdoğan, Osman
dc.date.accessioned 2015-08-24T10:21:13Z
dc.date.available 2015-08-24T10:21:13Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.citation Denizli tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/585
dc.description.abstract Ülkemizde tarımsal nüfus yıllar itibariyle hızla azalmakla birlikte Avrupa Birliği ülkelerine oranla halen çok fazla olması ve tarım işletmelerinin büyüklüğünün Avrupa Birliği ortalamasından az olması tarım politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasında sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım politikalarının ülkemizde genelde ürün ve girdi maliyetlerine odaklandığını söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ülkelerinde gerek tarım konusu gerekse tarımsal alanda faaliyet gösterenlerin emeklilik politikaları derinlemesine incelenip etkin politik araç olarak kullanılmakta iken ülkemizde bu alandaki emeklilik sisteminde özel bir politikadan bahsetmek mümkün değildir. tr_TR
dc.description.abstract In our country, there appears to be problems in implementing effectively the agricultural population from one year to decrease rapidly Although European Union countries than still very much there, and agriculture is less than the European Union average of the size businesses agricultural policy. We can say that our country agricultural policies generally focus on product and input costs. European Union agriculture should be examined in-depth issues of pension policy in the countries of operations as well as in agricultural areas while our country is being used as an effective political tool is not possible to talk about specific policies in the pension system in this area. en
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversiseti Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Tarımsal Nüfus tr_TR
dc.subject Agricultural Policy tr_TR
dc.subject Tarım Politikaları
dc.subject Tarımda Emeklilik
dc.subject Tarım İşletmeleri
dc.subject Retirement in Agriculture
dc.subject Agribusiness
dc.subject Agricultural Population.
dc.title Türkiye ve Avrupa Birliğinde tarim politikalaı ve tarımda emeklilik sistemi tr_TR
dc.title.alternative Agricultural policies and agricultural pension system in the european union and Turkey. tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name İnan Özer tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record