DSpace Repository

Türkiye’deki thymbra l. (lamiaceae) cinsinin polen ve tohum morfolojisi.

Show simple item record

dc.contributor.author Şeker, Erkan
dc.date.accessioned 2015-08-05T13:48:15Z
dc.date.available 2015-08-05T13:48:15Z
dc.date.issued 2015-07
dc.identifier.citation Denizli tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/562
dc.description.abstract Bu çalışmada Türkiye’de doğal olarak yetişen Thymbra L. (Lamiaceae) cinsinin 3 türüne ait 5 taksonun polen ve tohum morfolojileri ışık (LM) ve taramalı elektron (SEM) mikroskoplarında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Cins üyelerinin polenleri izopolar, suboblat şekilli olup hekzakolpat apertüre sahiptir. Ekzin ve intin kalınlıkları tüm taksonlarda farklılık göstermiştir. Cins üyelerinin polen yüzeyi ornamentasyonu biretikulattır. Kantitatif değere sahip bütün karakterler taksonlar arasında farklılık göstermektedir. Cins üyelerinin tohumları oblong-elipsoidal şekillidir. Tohumların yüzeyinde bulunan ornamentasyon retikulat veya retikulat-rugoz şeklindedir. Tohumlar genellikle kahverengi veya siyah renktedir. In this study, pollen and seed morphology of 5 taxa belonging to 3 species of the genus Thymbra growing naturally in Turkey were comparatively examined using light (LM) and scanning electron microscopes (SEM). Pollens of the members of the genus Thymbra was determined isopolar, suboblate and have hexacolpate aperture. Thicknesses of exine and intine show differences in all Thymbra taxa. Pollen ornamentation of the members of genus is bireticulate. All quantitative measurements show differences between all taxa. Seeds are oblong-elipsoidal. Seeds surface ornamentations are reticulate or reticulate-rugose. Seeds colors are usually brown or black. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Thymbra, Lamiaceae, polen morfolojisi, tohum morfolojisi, Türkiye. tr_TR
dc.subject Thymbra, Lamiaceae, pollen morphology, seed morphology, Turkey. tr_TR
dc.title Türkiye’deki thymbra l. (lamiaceae) cinsinin polen ve tohum morfolojisi. tr_TR
dc.title.alternative Pollen and seed morphology of thymbra l. (lamiaceae) genus in Turkey. tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Mehmet Çiçek tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record