DSpace Repository

Bankalardaki bölümsel raporlama uygulamalarının TFRS 8 faaliyet bölümleri standardı çerçevesinde i̇ncelenmesi: bir uygulama önerisi

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Serkan
dc.date.accessioned 2015-07-09T10:27:06Z
dc.date.available 2015-07-09T10:27:06Z
dc.date.issued 2015-07-10
dc.identifier.issn 2146-3042
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/532
dc.description.abstract Dünya ticaret hacminin büyümesi ile beraber birden çok alanda faaliyet göstermeye başlayan şirketlerde, konsolide edilen finansal tablolardan elde edilen finansal bilgiler, kullanıcılara detayları gösterme konusunda yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu sebeplerle son zamanlarda önemini arttıran bölümsel raporlama faaliyetleri Türkiye’de TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı şartları doğrultusunda uygulanmaktadır. TFRS 8 Standardı bölümsel raporlamada bir şablon önermemekte, şirketleri bölüm yapılarını oluşturmada ve bölümlendirilecek finansal bilgilerin seçiminde serbest bırakmaktadır. Bu durum standardın temelini oluşturan “Yönetim Yaklaşımı”nın bir sonucudur. Türkiye’de bankacılık sektörü, kendine has işleyiş kuralları ile benzer ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir sektördür. Fakat sektördeki bölümsel raporlama uygulamalarında, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı bir uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu durum bölümsel raporlardaki finansal bilgilerin karşılaştırılmasını ve analizini güçleştirmektedir. Yapılan uygulama çalışması ile, bankalardaki farklı bölümsel raporlama uygulamalarını ortak bir paydada birleştiren, bir bölümsel raporlama önerisi ortaya konulmuştur. Böylece sektörde konunun tartışmaya açılarak, bölümsel raporlamada temelde bir uygulama birliği sağlanması hususunda farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Muhasebe ve Finansman Dergisi tr_TR
dc.relation.ispartofseries Temmuz;67
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Bankalar tr_TR
dc.subject Bölümsel Raporlama tr_TR
dc.subject TFRS 8 tr_TR
dc.title Bankalardaki bölümsel raporlama uygulamalarının TFRS 8 faaliyet bölümleri standardı çerçevesinde i̇ncelenmesi: bir uygulama önerisi tr_TR
dc.title.alternative Analyzing the segment reporting practices within the scope of the tfrs 8 operating segments standart: an application proposal tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.publicationCategory Ulusal Hakemli Dergi
dc.identifier.index TRDizin


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record