DSpace Repository

Sağlık kurumlarında şiddet

Show simple item record

dc.contributor.author Cinoğlu, Arzu
dc.date.accessioned 2015-07-09T10:19:59Z
dc.date.available 2015-07-09T10:19:59Z
dc.date.issued 2015-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/531
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, genel şiddet tanımından ve ilgili kavramlardan yola çıkarak sağlık kurumlarında yaşanan şiddet olaylarını analiz etmektir. Teorik çerçevede, şiddet ve ilgili kavramların tanımına, şiddet konusuna farklı açılardan yaklaşımlara ve sınıflandırmalara yer verilmiştir. Şiddetin bir çeşidi olan işyeri şiddeti irdelenmiş ve sağlık kuruluşlarında yaşanan şiddet, nedenleri ve sonuçlarıyla incelenmiştir. Performansa dayalı ek ödeme sistemi, Hastane Acil Kod sistemleri ve Beyaz Kod bildirimleri hakkında bilgi verilerek, uygulamadaki aksaklıklar dile getirilmiştir. Bu noktada, Denizli ili ve Türkiye genelinde, sağlık kuruluşlarında yaşanan şiddet olaylarını incelemek amacıyla farklı kurumlara başvuruda bulunulmuştur. Başvuruların tümünün olumsuz sonuçlanması üzerine, basına yansıyan haberler yoluyla, örnek olay incelemeleri yapılmıştır. Örnek olayların değerlendirilmesi sonucunda, sağlık kurumlarında yaşanan şiddet olaylarını engellemek için alınabilecek önlemler üzerinde durulmuştur. Bu aşamada, şahsi deneyim ve gözlemlerden yararlanılmıştır. The purpose of this study is to analyse the violence events in health institutions starting from general violence definition and its related terms. Violence and definition of its related terms, approaches to violence from different angles and classifications of violence has been mentioned in theoretic framework. Workplace violence which is a type of violence, has been examined and the events happened in health institutions has been investigated with causes and effects. Information has been given about Performance based supplementary payment system, Hospital Emergency Code systems and White Code notifications and difficultiesbin practise has been mentioned. At this point, to examine violence events in health institutions, some information is requested officially from different institutions in Denizli and throughout Turkey. All the requests has been denied so sample event investigation has been made by news from press. After evaluating sample events, the precautions has been discussed to prevent violence events in health institutions. At this stage, personal experience and observations has been used. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Şiddet, şiddetin nedenleri, şiddet çeşitleri, şiddetin önlenmesi, işyerinde şiddet, sağlık kurumlarında şiddet, sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesi. tr_TR
dc.subject Violence, reasons of violence, types of violence, preventing violence, violence in workplace, violence in health institutions, preventing violence in health institutions. tr_TR
dc.title Sağlık kurumlarında şiddet tr_TR
dc.title.alternative Violence in health institutions tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Feyzullah Eroğlu tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record