DSpace Repository

KOBİ TFRS standartlarına göre oluşturulacak öz kaynaklar değişim tablosu ve gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu önerisi: örnek bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Serkan
dc.contributor.author Elitaş, Cemal
dc.date.accessioned 2015-07-01T11:37:26Z
dc.date.available 2015-07-01T11:37:26Z
dc.date.issued 2015-07-01
dc.identifier.citation ÖZDEMİR S. ELİTAŞ C. “KOBİ TFRS Standartlarına Göre Oluşturulacak Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ve Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu Önerisi: Örnek Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt:7, Sayı: 2, ISSN: 1309-0712, 274-292, 2015. tr_TR
dc.identifier.issn 1309-0712
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/512
dc.description.abstract Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS), 01 Kasım 2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak mevzuata dahil edilmiştir. KOBİ TFRS Bölüm 6, işletmeler tarafından düzenlenecek Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu’nun düzenleme esasları açıklanmaktadır. Standart, bir raporlama döneminde öz kaynaklarda meydana değişikliklerin sadece kâr ve zarar rakamlarından, temettü ödemelerinden, geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi işlemlerinden ve muhasebe politikasındaki değişimlerden kaynaklandığı durumlarda, istenirse Kapsamlı Gelir Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ayrıca düzenlenmeksizin, Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu adıyla tek bir tablonun sunulmasını mümkün kılmaktadır. Uygulama çalışması iki alternatifli olarak düzenlenmiştir. Birinci alternatifte örnek KOBİ işletmesinin finansal tablo rakamları kullanılarak Öz Kaynak Değişim Tablosu düzenlenmiştir. İkinci alternatifte ise, aynı örnek KOBİ işletmesinin yukarıda belirtilen şartları sağladığı varsayılarak, Kapsamlı Gelir Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu’nda yer alan finansal bilgileri tek bir tabloda, Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu’nda birleştirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research - Türk) tr_TR
dc.relation.ispartofseries 7;2
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject KOBİ tr_TR
dc.subject KOBİ TFRS tr_TR
dc.subject Öz Kaynak Değişim Tablosu tr_TR
dc.subject gelir ve Dağıtılmamaış Karlar Tablosu tr_TR
dc.title KOBİ TFRS standartlarına göre oluşturulacak öz kaynaklar değişim tablosu ve gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu önerisi: örnek bir uygulama tr_TR
dc.title.alternative A proposal on the statement of income and retained earnings and the statement of the changes in equity to be issued accounting to the SMEs TFRS standards: a sample case tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.publicationCategory Ulusal Hakemli Dergi
dc.identifier.index TRDizin


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record