DSpace Repository

Everzol red tekstil boyarmaddesinin serbest ve immobilize coprinus plicatilis ile biyolojik gideriminin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Topuz, Merve Canpolat
dc.date.accessioned 2015-06-29T13:26:23Z
dc.date.available 2015-06-29T13:26:23Z
dc.date.issued 2013-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/480
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı; özellikle boyarmadde ve tekstil endüstrisi işletmeleri tarafından kullanılan ve bu işletmelerden çevreye bırakılan atık su içerisindeki önemli kirlilik faktörü olan sentetik boyarmaddelerin düşük maliyetle ve kısa sürede biyolojik olarak arıtılmasının araştırılmasıdır. Bu amaçla, Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Coprinus plicatilis beyaz çürükçül fungusları tarafından Everzol Red 3BS boyarmaddesinin biyolojik giderimi araştırılmıştır. Kültür ortamındaki boyarmadde konsantrasyonu değişimi spektrofotometre ile izlendi. En iyi biyolojik giderimi Coprinus plicatilis beyaz çürükçül fungusunun gerçekleştirdiği tespit edildi. Daha sonra aspartik asit, glisin, arginin aminoasitlerinin boyarmadde giderimi üzerine etkisi araştırıldı. Aminoasit etkisine bakıldığında, aspartik asit bulunan ortamda en iyi giderim elde edilmiştir. Coprinus plicatilis farklı taşıyıcılar üzerine (Amberlite XAD-7, kum, jelâtin, kaolin, kaliks[4]aren, p-tert bütilkalisks[4]aren) immobilize edilerek, Everzol Red 3BS boyarmaddesi için en iyi taşıyıcı seçildi. Amberlit XAD-7 ile immobilize edilmiş Coprinus plicatilis tarafından boyarmaddenin tamamı degrade edildi. Biyodegradasyon sonuncu günündeki tüm örnekler FT-IR’ de analiz edildi. İmmobilize Coprinus plicatilis ile Everzol Red 3BS başarılı bir şekilde biyolojik giderime uğratılabildi. The aim of this study is to investigate the biological treatment of synthetic dyes, at a low cost and in the shortest possible time, which are used expecially dye and textile industries and are an important polluting agent in the waste water dumped into the environment by these industries. In this present work; sub-tropical white rot fungi, Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Coprinus plicatilis were investigated for theirs ability to degrade Everzol Red 3BS and determined very good degrader (Coprinus plicatilis). Effects of aminoacids (glycine, aspartic acid, arginine) was investigated on the removal of direct blue 15 by Coprinus plicatilis. The results showed that increasing aminoacids concentration decreased the removal of Everzol Red 3BS. The fungus Coprinus plicatilis was immobilized in several carrier matrices: Amberlite XAD-7, sand, kaolin, gelatin, kalix[4]aren, p-tert kalix[4]aren and then selected matrice was used as a biosorbent for degradating Everzol Red 3BS. Immobilized organisms with Amberlit XAD-7 removed 100% of 10.0 mgL–1 within 23 hours in batch system. There was an attempt to identify metabolites via FT-IR at the end of the decolorization. It was concluded that immobilized Coprinus plicatilis achieved the biodegradation of Everzol Red 3BS. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Biyodegradasyon, Beyaz Çürükçül fungus, trametes versicolor, pleurotus ostreatus, coprinus plicatilis, everzol red 3BS tr_TR
dc.subject Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, coprinus plicatilis, everzol red 3BS, biodegradation, white rot fungus. tr_TR
dc.title Everzol red tekstil boyarmaddesinin serbest ve immobilize coprinus plicatilis ile biyolojik gideriminin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of everzol red textile dye biyodegradation by free and immobilized copiınus plicatılis tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Hatice Ardağ Akdoğan tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record