DSpace Repository

Hukuk Fakültesi Koleksiyonu

Hukuk Fakültesi Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Kabakçı Karadeniz, Hülya (2020)
  Veraset İntikal Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesi (c) bendinde örf ve adete göre sağlar arasında hediye, cihaz,yüzgörümlüğü ve drahoma gibi (gayrimenkuller hariç) intikaller veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmuştur.Ancak ...
 • Dereli, Alparslan (2020)
  Çalışma konusu cinsel saldırı suçunun teşebbüse elverişli olup olmadığına ilişkindir. Bu bağlamda cinsel saldırı suçunun unsurları izah edilecektir. Suçun maddi unsuru olarak fail ile mağdurun kimler olabileceği ve suçun ...
 • Korkmaz, Ramazan (2020)
  İcra ve İflâs Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde borçluyu korumak amacıyla borçlunun bazı mallarının haczedilemeyeceği dü-zenlenmiştir. Bu hükümlerden biri de Kanun’a 2018 yılında eklenen m. 362/a’dır. İcra ve İflâs Kanunu’nun ...
 • Atar, E. Aksın; Erzengin, Ertuğrul Doğan (2020)
  Standart sözleşmeler, bireysel sözleşmelerin kurulabilmesi için gereken karşılıklı müzakere aşamasının ortadan kaldırıldığı, günümüz dünyasının şartlarını karşılamak için yaratılmış görece yeni bir sözleşme tipidir. Standart ...
 • Bozok, Salim (2020)
  Gerçekte borçluya ait olmakla birlikte, henüz tapu siciline tescil edilmemiş veya tapu sicilinde üçüncü kişi adına kayıtlı olan ayni hakların haczi mümkün değildir. Bu hakların haczedilebilmesi için öncelikle tapu sicilindeki ...
 • Karabulut, Umut (2019)
  Bu çalışmanın konusu, Türkiye Cumhuriyeti üzerine ortaya çıkan tarih yazıcılığının güncel sorunlarınıtartışmaktır. Bu bağlamda bu çalışma, geç Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine geçiş üzerinebelli tartışmalar etrafındaki ...
 • Selek, Ozan (2019)
  Avrupa Birliğinde kişisel verilerin korunmasına yönelik hazırlanan 95/46sayılı Direktifin uygulanmasına 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren son verilmiştir. Bu tarihten itibaren Genel Veri Koruma Tüzüğü uygulanacaktır. ...
 • Arslan, Kahan Onur (Adalet Yayınevi, 2018-10)
  Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümet sistemi son zamanlarda birçok güncel çalışmanın konusunu oluşturmuştur. 2007 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümet sisteminin kendine özgü bir ...