DSpace Repository

Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu

Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Turan, Sevil Ömriye (Pamukkale Üniversitesi, 2021)
  Ahlakı ve tecrübelerine bağlı bir sanat anlayışıyla eserler vermiş olan Mehmet Akif Ersoy önemli aydınlarımızdan birisidir. Farklı devirler görmüş olan Akif iyi bir gözlemcidir. Yaşadığı her devri kendi kanaatlerince ...
 • Karatay, Selçuk Hüseyin Gazi (Pamukkale Üniversitesi, 2021)
  Merhum Akif'in hayatı hakkında genel bilgiler herkesin malumu olsa da onun eserlerindeki Kur'an-ı Kerim bağlamının altını çizebilmek ve hayatı içerisinde Kur'an-ı Kerim'in nasıl bu kadar etkin olduğunu arayabilmek için ...
 • Sarıca, Nurten; Sarıca, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi, 2021)
  Dilbilimin en temel ayrımlarından biri dil/söz ayrımıdır. Saussure'ün dilbilim kuramında ortaya koyduğu bu ayrımın temelinde dilyetisi kavramı vardır ve insanın sesleri kullanarak iletişim kurma yetisini ifade eder. Dilyetisi ...
 • Çetiner, Ümmü Büşra (Pamukkale Üniversitesi, 2021)
  Türk edebiyatı tarihi içerisinde birçok yazar yazdıkları eserlerle tarih içerisinde önemli yerler edinmişlerdir. Bu kişiler yaptıkları sanatlar ve sanatsal üslupları ile ön plana çıkmış olanlardır. Ancak bazıları vardır ...
 • Becerik, Selenay (Pamukkale Üniversitesi, 2021)
  Ölüm hayatımız boyunca kaçamayacağımız tek olgudur. Zikredildiğinde zihinde olumlu hislerden öte sarsıcı izler bırakan bu kavram, insan zihni için oldukça etkili ve derin anlamlı bir güce sahiptir. Edebiyat içerisinde de ...
 • Biray, Nergis; Tunçkın, Emre (Pamukkale Üniversitesi, 2021)
  Hemen hemen aynı çalkantılı dönemlerde iki farklı Türk coğrafyasında yaşayan Mehmet Akif Ersoy ile Mağcan Cumabay'ı tanımak, bugünden geçmişe bakarak eserlerinde kaleme aldıkları konuları yorumlayabilmek için yaşadıkları ...
 • Sözen, Yaşar (2021)
  Değer, Değerler Eğitimi ve Değer Aktarımı terimleri, ilim dünyasında son yıllarda popüler olan, güncelliğini koruyan ve devam ettiren kavramlardır. Değer kavramının birçok bileşeni olduğu gibi birçok tanımı ve izahı da ...
 • Özyiğit, Halil (Pamukkale Üniversitesi, 2021)
  Osmanlı Devleti'ni I. Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıkmasının ağır sonuçları elbette olacaktı. Toprak, insan ve ekonomik kayıp bir yere kadar telafi edilebilirdi. Ancak ezelden beridir hür yaşamış millete, üstünde tüten ...
 • Çetin Dağdelen, Merve (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Kent hayatı genel olarak eski Mezopotamya uygarlıklarına kadar götürülebilir fakat bizim bildiğimiz anlamda kentleşmenin sanayi devrimi ile başladığını söyleyebiliriz. Kapitalizm hızla gelişmeye başlamış, kırdan kente ...
 • Kara, Hasan (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Türküler konularını çok farklı öğelerden alırlar. Türkülere rehberlik eden temel etkenlerden birisi de coğrafyadır. Türkülerin bulunduğu coğrafyadan etkilenmemesi düşünülemeyeceği gibi, türküler doğdukları coğrafyadan da ...
 • Dağdelen, Murat; Çetin Dağdelen, Merve (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Yaşamın idame ettirilmesinin en önemli noktalarından bir tanesi de, insanların temel gereksinimlerini giderdiği evler olmuştur. Geleneksel Türk evlerine bakıldığında, bu evlerin bir yaşam şekli içerisinde şekillendiğini ...
 • Çavuşoğlu, Aslı (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Modern dönem politik talepler arasında; günümüzde, en acil sorun olarak kendisini tanımlayan mesele, kimlik taleplerinin verdiği politik mücadele olarak görülebilir. Çeşitli kimlikler, birbirlerinden farklı tanınma ve ...
 • Nalbant, Mehmet Vefa (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Çocukların dil gelişiminde oyunların büyük önemi vardır. Özellikle bu oyunlar sırasında dile getirilen tekerlemeler, kafiyeli, secili olmaları ve bunlardan kaynaklanan ahenkleri dolayısıyla kolay öğrenilebilmeleri sayesinde ...
 • Parlaz, Selim (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  1352 yılında başlayan Osmanlı Ceneviz ilişkileri özellikle ekonomik ve siyasi alanda gelişim göstermiştir. XV. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde Osmanlıların özellikle merkez Ceneviz yönetiminden ziyade zamanla onların ...
 • Haytoğlu, Ercan (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Osmanlı Devleti döneminde yüzyıllarca birlikte yaşamış iki halk, Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde 1912’de Arnavutluk’un bağımsızlığı ile ayrılmıştır. Arnavutluk – Türkiye ilişkileri 1912- 1920 arasında Türk-Arnavut ...
 • Bildirici, Yusuf Ziya (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  İttihatçılar, gelişmelere II. Abdulhamit’in izlediği pasif ve yanlış dış siyasetin neden olduğuna düşünüyorlar, meclisin açılıp Hristiyanlara eşit haklar verilmesi halinde Makedonya’nın elden çıkmayacağına ve ülkenin ...
 • Kılıç, Yusuf (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Anadolu coğrafyası dünya üzerindeki coğrafi konumu, canlı ve bitki yaşamına uygun iklimi sayesinde Paleolitik Devri’nden itibaren insanlığın izlerinin görüldüğü bir yer olmuştur. Bu sahada, Mezolitik, Neolitik ve Maden ...
 • Akalın, Durmuş (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Aden Körfezi, XIX. yüzyılda Avrupalı büyük devletlerin dikkatlerini çeken yerlerin başında gelir. Hindistan’a Avrupalı denizcilerin gelmeye başladığı tarihlerden itibaren burası önem atfedilen yerlerden biri olarak görüldü. ...
 • Ünal, Mehmet Ali (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Evliya Çelebi muazzam seyahatnamesinde şehirler, köyler, tarihi eserler, kaplıcalar hakkında bilgiler verdiği gibi okuyucuya türbeler ve ziyaret ettiği ve dualar okuduğu önemli kişilerin mezarlarıyla alakalı geniş malumat ...
 • Özçelik, Selahittin; Derer, Gündüz (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Yakova, Balkanlarda önemli ve değerli bir konumda olan Osmanlı şehirlerinden biridir. Bu şehir uzun süre Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Osmanlı idaresi altında kaldığı dönemlerde dahi çok sayıda milletten ve dinden insan ...

View more