DSpace Repository

Ortaokul matematik öğretmen adayları pisagor teoreminin bir ispatını biliyorlar mı?

Show simple item record

dc.contributor.author Güner, Necdet
dc.date.accessioned 2022-12-09T12:53:35Z
dc.date.available 2022-12-09T12:53:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 9789756992845
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/45892
dc.description.abstract Her lise mezununun hatırladığı ve Pisagor’un adı ile anılan teorem, belki de tüm matematik teoremleri içinde en çok tanınan teorem olarak adlandırılabilir. Bugün Pisagor Teoreminin ispatı lise matematik müfredatında öğrencilere öğretilmesi beklenen bir kaç ispattan biridir. Ancak ülkemizde bu teoremin ispatının öğrencilere nasıl öğretildiği veya öğretilip öğretilmediği üzerine bir çalışmaya alan yazın taraması sürecinde rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı üniversitede eğitim görmekte olan matematik eğitimi birinci sınıf öğrencilerinin Pisagor Teoreminin ortaokul öğrencilerinin anlayabileceği bir ispatını bilip bilmediklerini araştırmaktır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartof 13. ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi: bildiri özetleri kitabı en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject pisagor teoremi en_US
dc.subject ortaöğretim matematik müfredatı en_US
dc.subject ispat yöntemleri en_US
dc.title Ortaokul matematik öğretmen adayları pisagor teoreminin bir ispatını biliyorlar mı? en_US
dc.type Conference Object en_US
dc.relation.publicationcategory Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record