DSpace Repository

Yetenek yönetimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor İrmiş, Ayşe
dc.contributor.author Öztürk, Fatma
dc.date.accessioned 2022-12-06T11:02:19Z
dc.date.available 2022-12-06T11:02:19Z
dc.date.issued 2022-06
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/45860
dc.description.abstract Örgütlerin, gelişmesini ve ilerlemesini sağlayan en önemli faktörlerden birisi de örgüt bünyesindeki yetenekli çalışanlardır. Yetenekli çalışanlara sahip olan örgütlerin, elde ettikleri bu avantajı korumak ve yetenekli çalışanlarını geliştirmek amacıyla yetenek yönetimi konusunda kendilerini geliştirerek, çalışanlarının örgütsel bağlılığını sağlamaları gerekmektedir. Yetenek yönetiminin uygulanmasıyla hem örgütün hem de çalışanların ihtiyaçları karşılanacak ve bu sayede çalışanların örgüte bağlılıkları artacaktır. Çalışanların bulundukları örgüte bağlılıkları sayesinde olumsuz çalışan davranışları engellenerek örgütün verimliliği artacak ve örgüt için faydalı çıktılar elde edilecektir.Bu çalışmayla örgütlerin hedeflerini uygulamada, küresel arenada rekabet edilebilirliklerini ve devamlılıklarını sağlamada önemli bir etken olan yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılık unsurlarının birbirleriyle ilişkisinin açıklanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Denizli ve Denizli’ ye sınırı bulunan Adım Üniversitelerinde çalışan araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve doktor öğretim üyelerinin yetenek yönetimi uygulamaları algısıyla örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenerek elde edilen bulgular sonuç kısmında tartışılmıştır. Araştırma bulgularına göre, çalışanların yetenek yönetimi uygulamalarına ilişkin algıları örgütsel bağlılığı %44 düzeyinde pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca yetenek yönetimi uygulamaları algısındaki değişimin %61’i örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutuyla açıklanabilmektedir. Yapılan regresyon analizi neticesinde yetenek yönetimi uygulamaları algısının devam bağlılığı boyutu üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. en_US
dc.description.abstract One of the most important factors ensuring the development and progress of organizations is the talented employees within the organization. Organizations with talented employees need to improve themselves in talent management and ensure the organizational commitment of their employees in order to maintain this advantage and develop their talented employees. With the implementation of talent management, the needs of both the organization and the employees will be met, and thus, the commitment of the employees to the organization will increase. With this study, it is aimed to explain the relation between the elements of talent management and organizational commitment, which are important factors in implementing the goals of organizations, ensuring their competitiveness and continuity in the global arena. In this direction, the relation between the perception of talent management practices and organizational commitment of research assistants, lecturers and doctoral faculty members working at Denizli and Adim Universities, which borders Denizli, was examined and the findings were discussed in the conclusion part. According to the research findings, employees' perceptions of talent management practices affect organizational commitment positively at the level of 44%. In addition, 61% of the change in the perception of talent management practices can be explained by the emotional commitment dimension of organizational commitment. As a result of the regression analysis, it was seen that the perception of talent management practices did not have any effect on the continuance commitment dimension. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Yetenek yönetimi en_US
dc.subject örgütsel bağlılık en_US
dc.subject duygusal bağlılık ve devam bağlılığı en_US
dc.subject Talent management en_US
dc.subject organizational commitment en_US
dc.subject emotional commitment and continuance commitment en_US
dc.title Yetenek yönetimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma en_US
dc.title.alternative A research on the relationship between talent management and organizational commitment en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record