DSpace Repository

Türkçeye anlam kayması ile geçen Arapça kelimeler üzerine bir uygulama araştırması

Show simple item record

dc.contributor.author Yener, Fetullah
dc.date.accessioned 2022-12-05T13:16:56Z
dc.date.available 2022-12-05T13:16:56Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-975-6992-95-1
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/45857
dc.description.abstract Dil canlı bir organizma olarak tanımlanır. Kendi içerisinde sürekli değişen ve gelişen diller aynı zamanda birbirlerini etkiler ve etkilenirler. Bu etkileşim fonetik, morfolojik, sentaktik, semantik ve stilistik gibi dilin bütün düzeylerinde gerçekleşebilir. Etkileşime dair izler etkileşim biçimine göre bu düzeylerin bazılarında diğerlerinden daha fazla gözlemlenebilir. Diller arasındaki etkileşimin en yoğun olarak gözlemlendiği yer kelimelerdir. Arapçanın Türkçe üzerindeki etkisinin de ağırlıklı olarak kelime düzeyinde olduğu görülmektedir. Uzun bir ortak tarihi geçmişe dayalı kültürel bağların güçlülüğü nedeniyle Türkçede Arapça asıllı çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bu durum Türk öğrencilere Arapça öğretiminde bir avantaja dönüştürülebilir. Ne var ki; bu kelimelerin kimi Arapçadakiyle aynı anlamda kullanılırken kimilerinin çeşitli anlamsal değişikliklere uğradığı gözlemlenmektedir. Bu ise zaman zaman öğrencilerde kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. Öğrencinin zihninde anlam karmaşasına yol açan bu durum ilgili kelimelerin dilimize farklı bir anlamda yerleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde Arapça eğitiminde üniversiteler tarafından yaygın olarak kullanılan Silsiletu’l-Lisan serisinin kelime dağarcığı dikkate alınarak Türkçeye anlam kayması ile geçmiş ve dilimize yerleşmiş olan kimi kelimelerin her iki dildeki kullanımı ele alınacaktır. Böylece Türk öğrencilerin Arapça öğreniminde aynı zamanda Arapçadan Türkçeye çeviride karşılaşılan önemli sorunlardan birine dikkat çekilerek konuya ışık tutulacak ve konuyla ilgili çözüm önerileri sunulacaktır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartof Uluslararası dünya dilleri ve edebiyatları araştırmaları sempozyumu bildiri özetleri kitabı en_US
dc.relation.ispartofseries Pamukkale Üniversitesi Yayınları;e-Yayın No: 17 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Diller arası etkileşim en_US
dc.subject Arapça en_US
dc.subject Türkçe en_US
dc.subject kelime en_US
dc.subject çeviri en_US
dc.title Türkçeye anlam kayması ile geçen Arapça kelimeler üzerine bir uygulama araştırması en_US
dc.type Conference Object en_US
dc.relation.publicationcategory Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record