DSpace Repository

Yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde mobil destekli « Babbel » uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author Kuşçu, Ertan
dc.date.accessioned 2022-12-05T12:53:19Z
dc.date.available 2022-12-05T12:53:19Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-975-6992-95-1
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/45856
dc.description.abstract İnsanoğlunun 21. yy’deki öğrenme arzusu, teknolojik araçlar sayesinde daha pratik bir boyut kazanmış ve bu durum, yabancı dil öğrenim/öğretim süreçlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen alan yazın taramasında E-öğrenme, Bilgisayar (BDDÖ) ve Mobil Destekli Dil Öğrenimi (MDDÖ) gibi konular üzerine birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Öte yandan son yıllarda ülkemizde de bu tür konuları ele alan birçok çalışma yapıldığı görülse de Fransızcanın mobil destekli uygulamalarla tamamlayıcı bir materyal olarak kullanımını ve etkinliğini araştıran çalışmalar oldukça yetersizdir. Bu nedenle bu çalışmada önce mobil destekli dil öğretiminin ortaya çıkışı, gelişimi, mobil öğrenme araçları, Fransızca öğretiminde öğrenenlere destek olabilecek Babbel uygulaması ve her yönüyle uygulamanın pratikte kullanımını araştırarak alan yazına katkı sunmak amaçlanmıştır. Böylece Fransızca öğrenme süreçlerini her yerde sürdürmek isteyen ve yardımcı bir öğretim materyali olarak bu uygulamayı kullanmak isteyen öğrenenler, uygulamanın işleyişini, dil gelişimlerine sunacağı katkıyı, uygulamanın tamamlayıcı bir kaynak olup olamayacağını ve uygulamayı kullanıp kullanmayacaklarına karar verebileceklerdir. Aynı zamanda mobil araçlar etkileşimli öğrenmeyi sağladığı gibi yabancı dil öğretim süreçlerinde de kullanılması kaçınılmazdır. Sonuç olarak, geleneksel yaklaşımlarla teknolojinin birleştirilmesi hem bütüncül bir öğrenim ortamı oluşturacak hem de bu uygulamaların amacına uygun bir şekilde dil öğretimine dâhil edilmesi dijital çağın gereksinimleriyle de örtüşecek bir durumdur. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartof Uluslararası dünya dilleri ve edebiyatları araştırmaları sempozyumu bildiri özetleri kitabı en_US
dc.relation.ispartofseries Pamukkale Üniversitesi Yayınları;e-Yayın No: 17 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Mobil öğrenme en_US
dc.subject mobil uygulamalar en_US
dc.subject mobil destekli dil öğrenimi en_US
dc.subject yabancı dil Fransızca en_US
dc.subject Babbel en_US
dc.title Yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde mobil destekli « Babbel » uygulaması en_US
dc.type Conference Object en_US
dc.relation.publicationcategory Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record