DSpace Repository

Guillaume Musso’nun Çünkü Seni Seviyorum adlı romanında gizem ve gerilim

Show simple item record

dc.contributor.author Kadıoğlu, Şevket
dc.date.accessioned 2022-12-05T10:47:45Z
dc.date.available 2022-12-05T10:47:45Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-975-6992-95-1
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/45848
dc.description.abstract 1974 yılında Fransa’da doğan Guillaume Musso yaklaşık 40 dile çevrilmiş romanlarıyla, Fransa’nın son yıllarda en çok okunan yazarlarından biridir. Musso’nun romanlarının bu kadar popüler olmasında, sinematografik bir anlatım kullanmasının yanında, okuyucuyu, varoluşsal düşünsel, felsefi v.b. Çabalamaya yöneltmeyen oldukça yalın konuları seçmesinin ve bunları ortalama okuyucunun çok ilgi gösterdiği, polisiye, gerilim, gizem ve entrikatı ustaca harmanlayarak sunmasının da büyük pay vardır. Biz, bu bildiride yazarın 2007 yılında yayınlanan Çünkü Seni Seviyorum/Parce que Je t’aime adlı romanında gizem ve gerilimin izini sürmeye çalışacağız. Romanda merak öğesini tırmandıran, rastlantı ve entrikalar örgüsü içinde okuyucuyu soluk soluğa, bilinmeyenin ardından koşmaya iten gizem ve gerilimin romanı bir çırpıda okunup merakı gidermeye odaklanan bu içsel devindirici özelliği yanında yazarın yeni bir anlatım estetiği ve dili oluşturmada ne derecede bir katkı yaptığını da irdelemeye çalışacağız. Mekân olarak genellikle Amerika’nın metropollerini seçen ve romanlarında american life yaşam biçimini yansıtmaktan zevk alan ve bunu çok kısa ve keskin kalen dokunuşlarıyla ustalıkla betimleyen yazarın bu seçiminin gizem ve gerimle nasıl bir bağlantı noktası oluşturduğunu da sorgulayacağız. Musso’nun romanlarında oldukça ağırlıklı bir biçimde yer verdiği ölüm ve ötesinin gizeminden de söz etme fırsatı bulacağımızı umduğumuz bu bildire de ayrıca yaşamla ölüm arasındaki gerilimin de işlevi “varoluşun farklı görünüşlerini kendi tarzında kendine özgü mantıkla” yansıtmak olan roman sanatının iç dinamiğindeki yerini de sorgulamaya çalışacağı. Bunun yanında dünyanın, yaşamın, insanın olağan ve olası varlığı ile örtüşen gerçek ile, yine gizemli bir itki yanında, olağan üstü bir tasarım ve varsayımın sonucu olarak ortaya çıkan gizem arasındaki çekim ve gerilimden de söz edecek, bunun romanı, çok okunur olma kaygısının uzağında, yazınsal bir sanat olarak ne kadar ileri taşıyabileceğini tartışmaya açacağız. Bu bildirinin temel ereklerinden biri de bir romanın ya da romancının çok okunur olmasının romansal, sanatsal ve roman dışı devitkenlerini irdelemeye çalışmak olacaktır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartof Uluslararası dünya dilleri ve edebiyatları araştırmaları sempozyumu bildiri özetleri kitabı en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Musso en_US
dc.subject roman en_US
dc.subject gizem en_US
dc.subject gerilim en_US
dc.subject ölüm en_US
dc.title Guillaume Musso’nun Çünkü Seni Seviyorum adlı romanında gizem ve gerilim en_US
dc.type Conference Object en_US
dc.relation.publicationcategory Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record