DSpace Repository

Attracting tourists with online sensory marketing: A case of Pamukkale

Show simple item record

dc.contributor.author Yozukmaz, Nisan
dc.contributor.editor Biray, Nergis
dc.date.accessioned 2022-11-21T06:51:52Z
dc.date.available 2022-11-21T06:51:52Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-975-6992-97-5
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/45837
dc.description.abstract The senses are one of the most important perception tools. The senses of sight, taste, hearing, touch and smell affect all of individuals’ decisions, as well as their preferences, attitudes and understanding of something, and this happens very naturally. Tourism is a concept that is all about the senses. Seeing, tasting, smelling, looking, hearing, and touching are at their most stimulated while traveling or spending time in a destination. Watching the sunset at a destination, smelling the sea, smelling the air, listening to the sound of the waves, touching the stones on the beach, swimming in the sea and feeling that water all over the body, tasting a flavor unique to that destination feel people that they are “alive”, “on vacation” and, “taking a break from their traditional lives. Therefore, it is very important for destinations to create marketing tools that appeal to the senses, and to instill those in tourists while they are at the stage of making a travel plan. In this study, websites designed by the tourism authorities of Pamukkale, one of the most popular tourism attractions of Turkey and located in the province of Denizli, are examined within the framework of sensory marketing. In this context, the study is an descriptive content analysis study as how much the content on the online platforms gives place to sensory marketing is determined by the content analysis method and as an overall result, it is concluded that the websites of tourism authorities are not sufficient in terms of reflecting the multisensory aspects of Pamukkale. So, it is suggested that the marketing professionals contribute to these websites’ content. en_US
dc.description.abstract Duyular en önemli algılama araçlarından biridir. Görme, tatma, işitme, dokunma ve koku alma duyuları bireylerin tüm kararlarını, tercihlerini, tutumlarını ve anlayışlarını etkilemekte ve bu çok doğal bir şekilde gerçekleşmektedir. Turizm, tüm duyularla ilgili bir kavramdır. Görme, tatma, koklama, duyma ve dokunma en çok seyahat ederken veya bir destinasyonda vakit geçirirken uyarılmaktadır. Bir sahilde gün batımını izlemek, denizi, havayı koklamak, dalgaların sesini dinlemek, sahildeki taşlara dokunmak, denizde yüzmek ve o suyu tüm bedende hissetmek, o destinasyona özgü bir lezzeti tatmak insanlara “yaşadıklarını”, “tatilde olduklarını” ve “geleneksel yaşamlarına ara verdiklerini” hissettiren deneyimlerdir. Bu nedenle destinasyonların duyulara hitap eden pazarlama araçları oluşturması ve bu araçları seyahat planı yapma aşamasındayken turistlere aşılaması çok önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan ve Denizli ilinde yer alan Pamukkale'nin turizm otoriteleri tarafından tasarlanan web siteleri duyusal pazarlama çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma, çevrimiçi platformlardaki içeriklerin duyusal pazarlamaya ne kadar yer verdiği içerik analizi yöntemiyle belirlendiği için tanımlayıcı bir içerik analizi çalışmasıdır. Çalışmanın genel sonuçlarından biri turizm otoritelerince hazırlanmış olan web sitelerinin Pamukkale'nin çok taraflı özelliklerini yansıtma açısından yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, pazarlama profesyonellerinin bu web sitelerinin içeriğine katkıda bulunmaları önerilmektedir. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartof Uluslararası Türk Dünyası turizm, ekonomi ve kültürel miras sempozyumu; 23-24 Haziran 2022; Denizli en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Sensory marketing en_US
dc.subject senses en_US
dc.subject Pamukkale en_US
dc.subject senses in tourism en_US
dc.subject Duyusal pazarlama en_US
dc.subject duyular en_US
dc.subject pamukkale en_US
dc.subject turizmde duyular en_US
dc.title Attracting tourists with online sensory marketing: A case of Pamukkale en_US
dc.title.alternative Çevrimiçi duyusal pazarlama ile turistleri çekmek: Pamukkale örneği en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.startpage 373 en_US
dc.identifier.endpage 385 en_US
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record