DSpace Repository

Öğretmen ve yönetici görüşlerine göre iş yerinde yalnızlık

Show simple item record

dc.contributor.author Erdoğan, Halime Hicret
dc.date.accessioned 2022-06-30T12:42:10Z
dc.date.available 2022-06-30T12:42:10Z
dc.date.issued 2022-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/45526
dc.description.abstract Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki okul yöneticileri ile öğretmenlerin iş yerinde yalnızlık düzeylerini ve bunun demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma nicel ve tarama modelinde olup örneklem seçkisiz örneklem ile seçilmiştir. 355 okul yöneticisi ve öğretmenden toplanan veriler analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgiler” ve “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.Okul yöneticileri ve öğretmenlerin işyerinde yalnızlıklarında en belirleyici ve yüksek olan kendini iş arkadaşlarından duygusal olarak uzak hissetme ve çalıştığı işyerinde dostluk anlayışı hakim olmasındadır. En düşük ortalama iş yerinde mola zamanlarında beraber zaman geçirebilecek birinin olmasındadır. Bütün maddelerin yalnızlık düzeyi “Nadiren” düzeyindedir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin işyerinde yalnızlık alt boyutları düzeyleriyle ilgili en yüksek ortalama duygusal yoksunluk boyutunda ve “Nadiren” düzeyinde iken sosyal arkadaşlık boyutunda ve ölçek toplamında da “Nadiren” düzeyindedir. Yönetici ve öğretmenlerin iş yerinde yalnızlık ve alt boyutları algılarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve STK üyelik durumlarına göre farklılık göstermediği ancak kıdem ve medeni duruma göre ise farklılık görülmüştür. Farklılıkların kıdeme göre sosyal arkadaşlık ve ölçek toplamında 1-10 yıl kıdemlilerin daha yüksek yalnızlık yaşadıkları görülürken medeni duruma göre de duygusal yoksunluk ve ölçek toplamında bekarların evlilere göre daha fazla iş yerinde yalnızlık yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İş yaşamı tr_TR
dc.subject yalnızlık tr_TR
dc.subject okul yöneticileri tr_TR
dc.subject öğretmen tr_TR
dc.title Öğretmen ve yönetici görüşlerine göre iş yerinde yalnızlık tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Nayır, Funda tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record