DSpace Repository

İşletmelerde ortaklık ve güven üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Tanrıverdi, Ergül
dc.date.accessioned 2022-05-27T13:12:28Z
dc.date.available 2022-05-27T13:12:28Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/45438
dc.description.abstract Günümüz rekabet şartları gereği ortaklık vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 21. yüzyılda, ortaklıkları daha hızlı ve daha iyi geliştiren, sürdüren ve kâr sağlayan işletmeler kurumsal başarıya ulaşacaktır. Her başarılı işin temelinde insan vardır. Sonuçta ortaklığı her ne kadar işletmeler yapıyor gibi görülse de bunu yapan insandır. İnsan ise güvenmeye ihtiyaç duyar. İnsanların güven ihtiyacı değişkenlik gösterse de güven ihtiyacı devam eder. Bu sebeple ortaklık ve güven arasında bir ilişki söz konusudur. Bu çalışma Almanya’da ve Türkiye’de ortaklık yapan Türk iş adamlarının ortaklık ve güven ilişkisini incelemek üzere hazırlanmıştır. Birinci bölümde ‘ortaklık olgusu ve tanımı’, ‘ortaklık kültürü’, ‘ortaklığın oluşum süreci’, ‘ortaklık avantaj ve dezavantajlarını’ ele alınmaktadır. İkinci bölümde ‘güven ve güvenin tanımı’, ‘güvenin oluşumu’, ‘güvenin dereceleri’, ‘ortaklıkta güven ve sinerji’, ‘ortaklık kültürü ve güven’, ‘güven ve kültür boyutları’ ele alınmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünü Almanya’da ve Türkiye’de ortaklık yapan Türk iş adamlarının ortaklık ve güven ilişkisine dair yapılan araştırma oluşturmaktadır. Bu kısımda nitel araştırma bulgularına ve bu bulguların analizine yer verilmiştir. Sonuç olarak güven ve ortaklık arasında bir ilişki olduğu fakat Almanya ve Türkiye’de hukuk ve sistem kaynaklı farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract As conditions of the recent competition requirement, partnership is an irreplaceable thing that we encounter. In the 21th century, businesses that develop cooperation fast and very well, continue and make profit on it, will obtain organizational success. In every successful work, there is an individual involved. Indeed, though it might seem that organizations are the ones make a partnership, people are the ones do it. Moreover, a person needs to trust. People’s need of trust can change its form, but still continues. For that reason, there is a relation between partnership and trust. This work has been prepared to analyze partnership and trust relation of Turk businessmen who made collaborations in Germany and Turkey. In the first section, 'phenomenon and definition of partnership', 'culture partnership', 'partnership making process', 'partnership advantages and disadvantages' are going to be discussed. In the second section, 'definition of partnership and trust', 'formation of trust', 'degrees of trust', 'trust and synergy in partnership', 'partnership culture and trust', 'trust and culture dimensions' are going to be discussed. The third part of the work contains the research on the partnership and trust relationship of Turkish businessmen in Germany and Turkey. In this section, qualitative research findings and the analysis of these findings are included. As a result, it was found out that there is a relationship between trust and partnership, but there are legal and system-based differences in Germany and Turkey. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ortaklık tr_TR
dc.subject güven tr_TR
dc.subject ortaklık kültürü tr_TR
dc.subject Partnership tr_TR
dc.subject trust tr_TR
dc.subject partnership culture tr_TR
dc.title İşletmelerde ortaklık ve güven üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative A research on partnership and trust in businesses tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record