DSpace Repository

Erken çocukluk STEM eğitiminde ölçme ve değerlendirme

Show simple item record

dc.contributor.author Erol, Ahmet
dc.contributor.author Canbeldek, Merve
dc.date.accessioned 2022-05-20T13:44:05Z
dc.date.available 2022-05-20T13:44:05Z
dc.date.issued 2022-05-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/45425
dc.description.abstract Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin entegrasyonuna dayanan STEM eğitimi, son yıllarda erken çocukluk dönemi üzerine çalışan araştırmacı ve eğitimcilerin ilgisini çekmektedir. Çocukların bilimsel süreç, iletişim, problem çözme becerilerini desteklemesinin yanı sıra çocuklara 21. yüzyıl becerilerini kazandırma noktasında da popüler yaklaşım olan STEM eğitimi, bütünleşik düşünme ve sorgulama süreçlerini içermektedir. Alanyazın incelendiğinde STEM eğitimi konusunda yapılan çalışmalar daha çok beceri kazandırmaya yöneliktir. STEM eğitiminin amacına ulaşabilmesi için etkili bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemli bir boyutu olan değerlendirme ise STEM eğitimi sürecinde daha az vurgulanmaktadır. Özellikle erken çocukluk STEM eğitiminde değerlendirme süreçlerine odaklanan çalışmalar sınırlılık göstermektedir. Bunun yanı sıra çocukların özellikleri ve öğrenmeleri hakkında bir yargıya varma süreci olarak ifade edilen değerlendirme, STEM eğitim sürecinde sıklıkla yanlış anlaşılmakta ve STEM eğitiminin amacına yönelik olarak gerçekleştirilememektedir. STEM eğitiminde değerlendirme, birçok geri bildirim döngüsü içeren sürekli bir süreç olarak düşünülmeli ve buna göre planlanmalıdır. Erken çocukluk eğitimcilerine, araştırmacılarına ve ebeveynlere, bilinçli kararlar alma konusunda yardımcı olacak iyi tasarlanmış değerlendirme araçlarına duyulan ihtiyaç erken STEM öğrenmeleri için de geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, erken çocukluk STEM eğitiminde gerçekleştirilebilecek süreç odaklı ölçme ve değerlendirmeye yönelik bir bakış açısı oluşturulmasına zemin hazırlamaktır. Bu ihtiyaç doğrultusunda erken çocukluk STEM eğitiminde ölçme ve değerlendirme; STEM eğitimi süreçlerini değerlendirme için kullanılabilecek değerlendirme araçları (performans testleri, öğretmen ve ebeveyn görüşüne göre dayalı ölçme araçları), çocukların tasarım sürecindeki öğrenmelerini değerlendirmek için kullanılabilecek rubrik, çocuklar hakkında daha iyi karar vermek için doldurulabilecek gözlem formu, STEM eğitim süreci boyunca yapılan çalışmaların ve verilerin toplandığı portfolyo ve çocukların öğrenmelerini değerlendirirken kullanılabilecek etkili sorular başlığı altında incelenmiştir. Bu doğrultuda, erken çocukluk STEM eğitiminde yapılacak değerlendirmeye ilişkin yapılabilecekler öneri şeklinde belirtilmiştir. STEM education, which is based on the integration of Science, Technology, Engineering, and Mathematics disciplines, has attracted the attention of researchers and educators working on early childhood in recent years. STEM education, which is a popular approach in terms of supporting children's scientific process, communication, and problem-solving skills, as well as helping children gain 21st-century skills, includes integrated thinking and questioning processes. When the literature is examined, the studies on STEM education are mostly aimed at gaining skills. For STEM education to achieve its purpose, it must be planned and implemented effectively. Evaluation, which is an important dimension of educational practices, is less emphasized in the STEM education process. Studies focusing on assessment processes, especially in early childhood STEM education, are limited. In addition, evaluation, which is expressed as the process of making a judgment about children's characteristics and learning, is often misunderstood in the STEM education process, and cannot be carried out for STEM education. Evaluation in STEM education should be considered a continuous process with many feedback loops and should be planned accordingly. The need for well-designed assessment tools to assist early childhood educators, researchers, and parents in making informed decisions remain true for early STEM learning. Therefore, this study aims to lay the groundwork for creating a perspective for process-oriented measurement and evaluation that can be carried out in early childhood STEM education. In line with this need, measurement, and evaluation in early childhood STEM education; Evaluation tools that can be used to evaluate STEM education processes (performance tests, assessment tools based on teacher and parent opinions), rubrics that can be used to evaluate children's learning in the design process, observation form that can be filled to make better decisions about children, data and studies conducted during the STEM education process. collected under the heading of effective questions that can be used while evaluating children's learning. In this direction, suggestions are made regarding the evaluation to be made in early childhood STEM education. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISASEC tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Erken çocukluk eğitimi, değerlendirme, ölçme, STEM eğitimi, STEM eğitiminde değerlendirme tr_TR
dc.title Erken çocukluk STEM eğitiminde ölçme ve değerlendirme tr_TR
dc.title.alternative Assessment and evaluation in early childhood STEM education tr_TR
dc.type conferenceObject tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-7538-952X tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 147 tr_TR
dc.identifier.endpage 148 tr_TR
dc.source.title III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISASEC) tr_TR
dc.relation.publicationCategory Uluslararası Bildiri


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record