DSpace Repository

Dielektrik tabanda bütünleştirilmiş dalga kılavuzu rezonatörler ile ayarlanabilir 2n dereceden mikrodalga filtre tasarımı

Show simple item record

dc.contributor.author Şenol Evdüzen, Huriye
dc.date.accessioned 2022-05-20T11:52:59Z
dc.date.available 2022-05-20T11:52:59Z
dc.date.issued 2022-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/45423
dc.description Bu tez çalışması TÜBİTAK tarafından 120E101 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Filtreler, son yıllarda RF/Mikrodalga uygulamalarının gelişimiyle ve mobil iletişim sistemlerinde artan gelişmeler nedeniyle önem kazanmaktadır. Artan gelişmelerle birlikte küçük boyut, düşük kayıp, hafiflik, istenen yüksek seçicilik gibi faktörler tasarımlarda arzu ve önem arz etmektedir.Bu tez çalışmasında mikroşerit açık halka rezonatör tasarlanmış daha sonra bu rezonatöre interdijital parmaklar aracılığıyla kapasitif yükleme yapılarak çeşitli filtre tasarımları gerçekleştirilmiştir. İnterdijital parmaklar aracılığıyla kapasitif yükleme yapılmış ayarlanabilir özellikte çift modlu çift bandlı band geçiren filtre tasarımı yapılmıştır. Bu çift modlu çift bandlı band geçiren filtre tasarımının kuplaj matrisi sentezi yöntemiyle teorik olarak da frekans cevabı elde edilmiştir. Yapılan tasarımlardan yola çıkılarak Dielektrik Tabanda Bütünleştirilmiş Dalga Kılavuzu (DBD) olarak adlandırılan yapılarla mikrodalga filtre tasarımları sunulmaktadır. Sonraki çalışmalarda minyatürleşmeyi sağlamak amacıyla Yarı Mod Dielektrik Tabanda Bütünleştirilmiş Dalga Kılavuzu (YDBD) yapıya geçilerek tasarımlar yapılmıştır. Yapılan tasarımlarda her bir rezonatörün ardışık bağlanması suretiyle 2N dereceden mikrodalga filtre tasarımları gerçekleştirilmiştir. Tasarımlardaki parametrelerin değişiminin frekans cevabına etkileri detaylı olarak incelenmiştir.Tez kapsamında RT/Duroid 5880 taban üzerinde tasarlanan kapasitif yükleme elemanları kullanılan çift modlu çift bandlı band geçiren filtre baskı devre teknolojisiyle basılmış, devrenin tam dalga elektromanyetik simülasyon programında gerçekleşen simülasyon sonucu ile imal edilen devrenin ölçüm sonucu karşılaştırılmıştır. Sonuçlar birbirine benzer ve uyumlu bir şekilde elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Filters have gained importance in recent years due to the increasing developments in RF/Microwave applications and mobile communication systems. With increasing developments, factors such as small size, low loss, lightness, high selectivity are desirable and important in designs.In this thesis, a microstrip open-loop resonator was designed and then various filter designs were carried out by capacitive loading to this resonator through interdigital fingers. A dual-mode dual-band band-pass filter design with capacitive loading is made through interdigital fingers. The theoretical frequency response of this dual-mode dual-band bandpass filter design is obtained by coupling matrix synthesis method. Based on the designs made, microwave filter designs are presented with structures called Substrate Integrated Waveguide (SIW). In the following studies, designs were made by switching to Integrated Waveguide (HMSIW) structure in Half-Mode Substrate Integrated Waveguide in order to ensure miniaturization. In the designs made, 2N order microwave filter designs were realized by connecting each resonator sequentially. The effects of the variation of the parameters in the designs on the frequency response are examined in detail.Within the scope of the thesis, the dual-mode dual-band band-pass filter using the capacitive loading elements designed on the RT/Duroid 5880 base was printed with the printed circuit technology, the simulation result of the full-wave electromagnetic simulation program of the circuit and the measurement result of the manufactured circuit were compared. The results were obtained in a similar and compatible way. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Band geçiren filtre tr_TR
dc.subject Dielektrik tabanda bütünleştirilmiş dalga kılavuzu tr_TR
dc.subject Yarı mod dielektrik tabanda bütünleştirilmiş dalga kılavuzu tr_TR
dc.subject Kapasitif yükleme tr_TR
dc.subject Ayarlanabilir filtre tr_TR
dc.subject Bandpass filter tr_TR
dc.subject Substrate Integrated waveguide tr_TR
dc.subject Half Mode Substrate Integrated waveguide tr_TR
dc.subject Capacitive Loading tr_TR
dc.subject Tunable filter tr_TR
dc.title Dielektrik tabanda bütünleştirilmiş dalga kılavuzu rezonatörler ile ayarlanabilir 2n dereceden mikrodalga filtre tasarımı tr_TR
dc.title.alternative Tunable 2n degrees microwave filter design with integrated wave guiding resonators in dielectric base tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Karpuz, Ceyhun tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record