DSpace Repository

XPF800 sıcak haddelenmiş ferritik çeliğin farklı kaynak yöntemlerinde optimum kaynak parametrelerinin tespiti

Show simple item record

dc.contributor.author Korkmaz, Emre
dc.date.accessioned 2022-05-17T13:04:51Z
dc.date.available 2022-05-17T13:04:51Z
dc.date.issued 2022-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/45421
dc.description Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından 2020FBE033 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Bu tez kapsamında TATA çelik firması tarafından yeni üretilen mikro alaşımlı sıcak haddelenmiş ferritik XPF800 çeliğinin tungsten inert gaz, metal aktif gaz ve sürtünme karıştıma kaynağı yöntemleri ile kaynaklanabilirliği incelenmiştir. Herbir kaynak yönteminin içyapı ve mekanik özelliklere olan etkisi kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Kaynaklı bağlantıların içyapısı, optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu kullanılarak karakterize edilmiştir. İçyapıda bulunan elementlerin atomik konsantrasyonlarının belirlenebilmesi için enerji dağılımlı X-ışını spektrometrisi kullanılmıştır. XPF800 plakalara uygulanan tungsten inert gaz kaynağında akım, kaynak hızı ve ısı girdisi için optimum parametreler sırasıyla 140 A, 100 mm/min ve 0,62 kJ/mm olarak bulunmuştur. Metal aktif gaz kaynağında optimum kaynak parametreleri 180 A kaynak akımı, 650 mm/min kaynak ilerleme hızı, 21,6 V kaynak ark voltajı ve 0,287 kJ/mm ısı girdisi olarak belirlenmiştir. Sürtünme karıştırma kaynağında ise optimum kaynak parametreleri 11 kN baskı yükü, 750 min-1 takım devir sayısı ve 95 mm/min ilerleme hızı olarak belirlenmiştir. Üç farklı kaynak yönteminde de kaynak bölgesinin içyapısında oluşan asiküler ferritin mukavemeti artırıcı yönde etkilediği gözlemlenirken, ısıdan etkilenen bölgede yumuşama kaynaklı mukavemet düşüşü gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, the weldability of the newly produced micro-alloyed hot rolled ferritic XPF800 steel by TATA steel company using tungsten inert gas, metal active gas and friction stir welding methods was investigated. The effect of each welding method on the microstructure and mechanical properties has been extensively investigated. The microstructure of the welded joints was characterized using an optical microscope and a scanning electron microscope. Energy dispersive X-ray spectrometry was used to determine the atomic concentrations of the elements in the microstructure. Optimum parameters for current, welding speed and heat input in tungsten inert gas welding applied to XPF800 plates were found to be 140 A, 100 mm/min and 0,62 kJ/mm, respectively. Optimum welding parameters in metal active gas welding were determined as 180 A welding current, 650 mm/min welding speed, 21,6 V welding arc voltage and 0,287 kJ/mm heat input. In friction stir welding, the optimum welding parameters were determined as 11 kN tool downforce, 750 min-1 tool rotational speed and 95 mm/min traverse speed. In all three different welding methods, it was observed that acicular ferrite formed in the microstructure of the weld zone affected the strength in an increasing way, while a decrease in strength due to softening was observed in the heat-affected zone. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject XPF800 çeliği tr_TR
dc.subject TIG kaynağı tr_TR
dc.subject MAG kaynağı tr_TR
dc.subject SKK tr_TR
dc.subject içyapı tr_TR
dc.subject mekanik özellikler tr_TR
dc.subject IEB yumuşaması tr_TR
dc.subject asiküler ferrit tr_TR
dc.subject XPF800 steel tr_TR
dc.subject GTAW tr_TR
dc.subject GMAW tr_TR
dc.subject FSW tr_TR
dc.subject microstructure tr_TR
dc.subject mechanical properties tr_TR
dc.subject HAZ softening tr_TR
dc.subject accicular ferrite tr_TR
dc.title XPF800 sıcak haddelenmiş ferritik çeliğin farklı kaynak yöntemlerinde optimum kaynak parametrelerinin tespiti tr_TR
dc.title.alternative Determination of optimum welding parameters in different welding methods of hot rolled ferritic XPF800 steel tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.name Meran, Cemal tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record