DSpace Repository

Mobil Uygulamaların Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Supçiller, Aliye Ayça
dc.contributor.author Bulak, Muhammet Enis
dc.date.accessioned 2022-05-17T12:48:04Z
dc.date.available 2022-05-17T12:48:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 2146-538X;2146-538X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/45418
dc.description.abstract Performans değerlendirmesi işletmelerin operasyonlarını etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için önemli birkavramdır. Özellikle çok sayıda girdi ve çıktının bulunması halinde karar verme birimlerinin etkinliklerininölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri veri zarflama analizidir (VZA). Bu çalışmada, VZA yöntemi ile mobilkullanıcılar tarafından sıkça kullanılan uygulamaların verimlilik ve etkinlik analizi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, VZAiçin mobil uygulamalarda girdi ve çıktı olabilecek ortak değişkenler tespit edilmiş ve değişkenlerin tanımlamalarıyapılarak ölçüm modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model doğrultusunda çıktı odaklı CCR yaklaşımı ileuygulamaların göreceli etkinlik puanları hesaplanmıştır. Sonuçlar doğrultusunda etkin olmayan mobil uygulamalaranaliz edilerek gerekli iyileştirmeler sunulmuştur.
dc.language.iso tur
dc.relation.isversionof 10.17714/gumusfenbil.621653
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Mobil Uygulamaların Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
dc.title.alternative Performance Evaluation of Mobile Applications with Data Envelopment Analysis
dc.type article
dc.relation.journal Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
dc.identifier.volume 10
dc.identifier.issue 3
dc.identifier.startpage 711 - 723
dc.relation.publicationCategory Ulusal Hakemli Dergi
dc.identifier.index TRDizin


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record