DSpace Repository

Türkiye’de ekonomik kriz dönemlerinde vergi indirimlerinin enflasyon, faiz ve yatırımlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Öz, Ersan
dc.contributor.author Baran, Tülay
dc.date.accessioned 2022-05-17T12:40:52Z
dc.date.available 2022-05-17T12:40:52Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 2147-9208
dc.identifier.issn 2147-9194
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/44424
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17130/ijmeb.2019456408
dc.description.abstract Ekonomik kriz ülkelerin finansal piyasalarında veya mal ve hizmet piyasalarındayaşanılan durgunluk durumudur. Türkiye de geçmiş tarihinde hem finansal hem reel birdenfazla krizle karşılaşmış ve kriz ortamından çıkış için birtakım politikalar uygulamıştır. Buçalışmada Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde uygulanan vergi indirimlerininsırasıyla enflasyon, faiz ve yatırımlara etkisinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Son olarakTürkiye ekonomisinde 2018 yılında yaşanan konjonktürel daralmaya karşı alınan kararlarınekonomik göstergeler üzerindeki etkisi incelenecektir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.relation.ispartof Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Türkiye’de ekonomik kriz dönemlerinde vergi indirimlerinin enflasyon, faiz ve yatırımlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Interpretation the impact of tax reduction inflation, interest and capital goods in Turkey en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.volume 15 en_US
dc.identifier.issue 4 en_US
dc.identifier.startpage 1257 - 1277
dc.identifier.startpage 1257 en_US
dc.identifier.endpage 1277 en_US
dc.identifier.doi 10.17130/ijmeb.2019456408
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US
dc.identifier.trdizinid 341126 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record