DSpace Repository

Kentleşme Sürecinde Kırsal Alanların Mekansal Değişimi ve Dönüşümü: Denizli Kenti Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Partigöç, Nur Sinem
dc.date.accessioned 2022-05-17T12:40:03Z
dc.date.available 2022-05-17T12:40:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 1307-9697
dc.identifier.issn 2147-0715
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/44338
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17671/gazibtd.347729
dc.description.abstract “Bütünşehir Yasası” olarak bilinen 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyelerinin sınırları içerisinde yapılması planlanan nazım ve uygulama imar planları için özellikle kent merkezlerine yakın veya kentlerin gelişme yönlerinde konumlanan kırsal nitelikli yerleşmeler “potansiyel kentsel arsalar” olarak düşünülen alanlardır. Bu çalışmanın amacı, kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılına kadar kırsal niteliği korunan ve tarım arazisi olarak kullanılan alanlara yönelik getirilen kullanım kararlarının kanunun yürürlüğe girmesiyle oluşturduğu mekânsal etkilerin incelenmesidir. Çalışma kapsamında, Denizli İli Pamukkale ve Merkezefendi İlçeleri’nde yer alan ve kanunla tüzel kişiliği ortadan kaldırılarak “mahalle” statüsüne alınan yerleşimler örnek alan olarak seçilmiştir. 2007–2017 yılları arasında çalışma alanı olarak belirlenen alanda kentsel ve kırsal alan kullanımlarında meydana gelen mekansal değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin şehir planlama disiplini açısından incelenmesi hedeflenmektedir. Google Earth yazılımı aracılığıyla elde edilen ve farklı yıllara ilişkin uydu görüntüleri kullanılarak ortaya konulan mekansal değişimlere ilişkin yapılan değerlendirmelerin, kentsel ve mekânsal gelişme dinamiklerinin yönetilmesinde belirleyici olan yerel düzeydeki yönetimsel yapılanmaya ait yetki ve sorumluklarının nasıl ve hangi amaçla kullanıldığını, özellikle tarımsal alanlar üzerindeki mekânsal etkilerini ortaya koyması bakımından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.relation.ispartof Bilişim Teknolojileri Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Coğrafya en_US
dc.title Kentleşme Sürecinde Kırsal Alanların Mekansal Değişimi ve Dönüşümü: Denizli Kenti Örneği en_US
dc.title.alternative The Spatial Variation of Rural Settlements in the Urbanization Process: The Case of Denizli City en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.volume 11 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 89 - 98
dc.identifier.startpage 89 en_US
dc.identifier.endpage 98 en_US
dc.identifier.doi 10.17671/gazibtd.347729
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US
dc.identifier.trdizinid 290524 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record