DSpace Repository

CBS Tabanlı Arazi Uygunluk Analizi: Çiğli İlçesi Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Partigöç, Nur Sinem
dc.date.accessioned 2022-05-17T12:39:59Z
dc.date.available 2022-05-17T12:39:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 1307-9697
dc.identifier.issn 2147-0715
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/44301
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17671/gazibtd.304355
dc.description.abstract Günümüzde kentler insanların gündelik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bunun sonucunda, yerleşim alanları, aslında yerleşmeye uygun olmayan alanlara doğru kaymaya başlamıştır. Bu durum, yapılaşmamış alanların zarar görmesine, ekolojik dengenin bozulmasına ve çeşitli afetlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu tür sorunların yaşanmaması için şehirlere uyum içinde eklenecek planlı yeni yerleşim alanları kurulması sağlanmalıdır. Mekansal planlama çalışmalarında ve mekansal araştırmalarda yer seçimi ve uygunluk analizlerinin yapılması için sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri Çok Kriterli Karar Verme yöntemidir. Bu yöntemin uygulanması sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nden önemli ölçüde yararlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İzmir kentinin merkez ilçelerinden biri olan Çiğli ilçesinin merkezi ve yakın çevresinde yeni gelişim alanları için önerilen çözüm yöntemi kapsamında belirlenen alternatifler arasından en uygun alanın yer seçim kriterlerine göre belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak yerleşilebilirlik analizinin yapılmasıdır. Mekânsal analizlerden elde edilen sonuçlara göre, ilçe merkezinin doğusunda kalan ve kentsel dönüşüm kapsamına alınan bölge, diğer alternatif alanlarla karşılaştırıldığında, yeni gelişim alanları bakımından uygun bulunmuştur. Analiz sonuçları tartışılmış ve alan özelinde çeşitli öneriler geliştirilmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.relation.ispartof Bilişim Teknolojileri Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri;Coğrafya en_US
dc.title CBS Tabanlı Arazi Uygunluk Analizi: Çiğli İlçesi Örneği en_US
dc.title.alternative GIS – Based Land Suitability Analysis in Çiğli District en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.volume 11 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 9 - 21
dc.identifier.startpage 9 en_US
dc.identifier.endpage 21 en_US
dc.identifier.doi 10.17671/gazibtd.304355
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US
dc.identifier.trdizinid 290495 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record