DSpace Repository

Homeopati bilim midir? Bilim felsefesi açısından bir değerlendirme

Show simple item record

dc.contributor.author Yardımcı, Alper Bilgehan
dc.date.accessioned 2019-07-12T06:10:10Z
dc.date.available 2019-07-12T06:10:10Z
dc.date.issued 2018-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3987
dc.description.abstract Günümüzde alternatif ya da tamamlayıcı tıp olarak kabul edilen Homeopati disiplinin bilimsellik durumu hakkında bilim dünyasında çeşitli tartışmalar meydana gelmektedir. “Benzer benzeri iyileştirir” ilkesine dayanan homeopati, diğer bir deyişle, hastalığa sebep olan etken maddenin seyreltilmesi sonucunda aynı etken madde ile hastalığın ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Bu disiplinin bilim olup olmadığına ilişkin tartışma, bilim felsefecileri tarafından da yürütülmektedir. Bu tartışmanın, bilim felsefesindeki yansıması, bilimde sınır çizme sorunu kapsamı altında ele alınmaktadır. Bu sorun, 20. yy da Karl Popper tarafından gündeme getirilmiştir. Bu sorununun çözümüne yönelik, Popper’ın ortaya koymuş olduğu yanlışlanabilirlik ölçütü çerçevesinde, bilim ile sözde bilimi ayırt edebilecek ayraç belirlenmeye çalışılmıştır. Bilimin belirlenmesi ve sözde bilim ile olan sınırının çizilebilmesi için, bilim felsefecileri tarafından birçok görüş ve bu bağlamda bilimsellik ölçütleri gün yüzüne çıkmıştır. Homeopatinin bilim felsefesi açısından bilimsellik durumunun anlaşılabilmesi açısından sırasıyla, Karl Popper’ın yanlışlanabilirlik ölçütü, Thomas Kuhn’un paradigmaya dayalı bulma çözme faaliyetine ilişkin görüşleri ve Paul Feyerabend’in anarşist metodolojisi aktarılacaktır. Ardından bu çalışmada, Popper ve Kuhn’un yaklaşımlarının iki karşıt taraf ı temsil ettiği gösterilecektir. Popper, yanlışlanabilecek öndeyiler ortaya koyan teorileri bilimsel olarak nitelendirirken, Kuhn bulmaca çözmenin bilimsel disiplinler ile bilimsel olmayan disiplinler arasındaki farkı gösterebileceğini düşünmektedir. Feyerabend’in düşünceleri bu iki düşünüre kıyasla daha radikal bir tutum sergilemektedir. Çünkü bilimi negatif bir şekilde kısıtlayan herhangi bir metodolojik kuralı reddeder. Onların görüşleri çerçevesinde, Homeopati disiplinini ele alırsak, Popper açısından, homeopati sözde bilim olarak değerlendirilmekte ve bu sebepten dolayı da reddedilmelidir. Thomas Kuhn’a göre, homeopati olağan bilim öncesi dönemde bulunmaktadır. Bu sebeple, disiplinin ilk olarak kendi paradigmasını oluşturması, ardından, bilim olarak kabul edilebilmesi için homeopatinin kendi olağan bilim dönemini meydana getirmesi gerekmektedir. Feyerabend için ise heomopati bir bilim olarak kabul görecektir, çünkü bu disiplini diğer bilimlerden ayırt edecek herhangi bir yöntem göz ardı edilmelidir. Sonuç olarak, bu çalışmada ulaşılmak istenen tez; homeopatinin bilimsellik durumu hakkında bilim felsefecileri tarafından ulaşılmış nihai bir sonucun olmadığına ilişkindir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject homeopati tr_TR
dc.subject bilim tr_TR
dc.subject sözde bilim tr_TR
dc.title Homeopati bilim midir? Bilim felsefesi açısından bir değerlendirme tr_TR
dc.title.alternative Is homepathy science? An evaluation from the perspective of the philosophy of science
dc.type conferenceObject tr_TR
dc.relation.journal 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu tr_TR
dc.contributor.authorID https://orcid.org0000-0002-3245-7203 tr_TR
dc.identifier.startpage 360 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record