DSpace Repository

Köy okullarında yaşanan sorunlar ve taşımalı eğitime yönelik veli, öğretmen ve yönetici görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Can, Mustafa Caner
dc.contributor.editor Yıldırım, Özen
dc.date.accessioned 2022-02-11T11:00:34Z
dc.date.available 2022-02-11T11:00:34Z
dc.date.issued 2022-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/39036
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, köy okullarının problemleri ve taşımalı eğitim hakkında veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı çalışma grubu 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında Denizli ili Güney ve Buldan İlçelerindeki Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı taşıma merkezli resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileri ile, ikamet ettikleri kırsal bölgede mahalle ya da köy okulu kapatılarak taşımalı eğitime geçilmiş öğrenci velilerinden oluşturmaktadır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Güney ilçesinde taşıma merkezli, 1 ilkokul, Buldan ilçesinde 2 ilkokul bulunmaktadır. Bu okullarda görev yapan 6 okul yöneticisi ve 24 sınıf öğretmeni ve taşımalı eğitime geçiş yapmış köylerde ikamet eden velilerden seçilen 30 kişi olmak üzere toplam 60 kişiden amaçlı örneklem yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırmada veli, öğretmen ve okul müdürleri için ayrı hazırlanmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistiklere dayalı çözümlenmiş, görüşmelerden örneklerle desteklenmiştir Araştırma sonucunda; velilerin çoğunluğunun taşımalı eğitim sistemi hakkında görüşlerinin olumlu olduğu, köy okullarında birleştirilmiş sınıflı eğitime karşı olumsuz olduğu, köy okullarında birleştirilmiş sınıflı eğitimi desteklemedikleri, öğretmen ve yöneticilerin; çoğunluğunun taşımalı eğitimle ilgili görüşleri olumsuz olmuştur. Uzmanlık alanlarının haricinde iş yükü ve sorumluluk getirdiğini düşünen yönetici ve öğretmenler taşımalı eğitim yapılan okulların özel kurumlar olduğu özel düzenlemeler ile eğitim öğretim hizmetlerini sürdürmesi gerektiği görüşünü savunmuşlardır. Araştırma sonucunda taşımalı eğitim yapılan okulların ilçe merkezinde ikamet eden öğrenci kaydı almaması, velilerin özel izinler ile okul servislerini okul aile birliği faaliyetleri için kullanabilmeleri,taşımalı okullarda görev yapan okul çalışanlarının yetiştirilmesinde ve özlük haklarında düzenlemeler yapılması gerektiği önerilmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Birleştirilmiş Sınıf, en_US
dc.subject Köy Okulu, en_US
dc.subject Taşımalı Eğitim, en_US
dc.title Köy okullarında yaşanan sorunlar ve taşımalı eğitime yönelik veli, öğretmen ve yönetici görüşleri en_US
dc.type Report en_US
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record