DSpace Repository

Pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi’de yüksek F18-fluorodeoksiglukoz tutulumları olan mediastinal lenf nodlarından endobronşial ultrasonografi ile alınan transbronşial iğne aspirasyon biyopsilerinin malign-benign oranı ve malign gelenlerde Cut-Off değerinin hesaplanması

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)