DSpace Repository

Aphrodisias kenti Tetrapylon caddesi kazısında bulunan Orta Bizans Dönemi seramikleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztaşkın, Muradiye
dc.contributor.author Şahinoğlu, Emre
dc.date.accessioned 2021-10-22T12:12:27Z
dc.date.available 2021-10-22T12:12:27Z
dc.date.issued 2021-08
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/38792
dc.description.abstract Bu çalışmada Aphrodisias Kenti Tetrapylon Caddesi kazılarında bulunan ve Orta Bizans dönemine tarihlenen sırlı ve sırsız seramikler incelenmiştir. Aphrodisias kenti, Aydın ili Karacasu ilçesi Geyre Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Aphrodisias kenti Tetraplyon Caddesi kazıları ilk olarak 1983 – 1986 yıllarında, caddenin doğusuna uzanan ucunda başlamıştır. Daha sonra 2008 yılında caddenin kazılarına başlanmıştır. Günümüzde Tetrapylon Caddesi kazıları devam etmektedir. Tetrapylon Caddesi, kentin ana ulaşım güzergâhı olması nedeniyle Roma İmparatorluk Çağından itibaren aktif olarak kullanılan en önemli noktalarından biridir. Caddenin kuzey ve güney kısımlarında bulunan Geç Roma, Bizans ve Türk dönemine ait birçok yapı kalıntısı bu kazılar sırasında gün yüzüne çıkarılmıştır.Tezin özünü oluşturan Tetrapylon Caddesi’nde bulunan Orta Bizans dönemine ait toplam 195 parça seramik buluntu kataloglanarak değerlendirilmiştir. Orta Bizans dönemi içerisinde farklı yüzyıllara tarihlendirilen bu parçalar tezde kronolojik bir sırayla değerlendirilmiştir. Seramikler kullanım amaçlarına göre servis kapları, mutfak kapları, depolama kapları olarak ayrılmış ve köken bakımından ele alınarak yerel üretimler ile ithal olarak kente gelen seramikler olarak ayrılmıştır. Seramikler Tetrapylon Caddesi’nde buluntu yeri ve tabakalarına göre tarihlendirilmişlerdir. Seramiklerin yapım teknikleri ve süsleme özellikleri saptanmış, benzer örneklerin görüldüğü arkeolojik buluntular tespit edilmiştir. en_US
dc.description.abstract In this study Middle Byzantine glazed and unglazed pottery finds which were found during the excavations of the Tetrapylon Street in Aphrodisias city have been examined. Aphrodisias city is located Geyre village of Karacasu district in Aydın province of modern Turkey. Tetrapylon Street excavations is started in 1983 – 1986 and in that years, Tetrapylon Street’s east end was excavated. In 2008, the excavations of Tetrapylon Street has began officialy. Today, Tetrapylon Street excavations continue. Since Tetrapylon Street is the main transportation route of the city, it is one of the most important place that has been actively used since the Roman Imperial Age. During these excavations, structures on the northern and southern parts of the street belong to Late Roman, Byzantine and Turks, were also unearthed.The subject of the dissertation covers the Middle Byzantine potteries found during the Tetrapylon Street excavations. Middle Byzantine glazed and unglazed pottery finds is limited to 195 pieces for thesis catalogue and these pieces were examined and evaluated. Middle Byzantine pottery finds which were dated different time in Medieval were evaluated chronological in thesis. The finds were evaluated as table wares, kitchen wares and storage wares according to their intended use and also, a distinction was made between local and imported finds. The production techniques and decorative features of the ceramics were determined, and the cities where similar productions were made were determined. Accordingly, the ceramic has been dated. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Orta Çağ Arkeolojisi en_US
dc.subject Bizans Arkeolojisi en_US
dc.subject Orta Bizans Dönemi en_US
dc.subject Seramik en_US
dc.subject Bizans Seramiği en_US
dc.subject Batı Anadolu en_US
dc.subject Karia en_US
dc.subject Karacasu en_US
dc.subject Geyre en_US
dc.title Aphrodisias kenti Tetrapylon caddesi kazısında bulunan Orta Bizans Dönemi seramikleri en_US
dc.title.alternative Byzantine pottery finds from excavation of Tetrapylon street in Aphrodisias en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record