DSpace Repository

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim-İş Eğitimi ABD ve Müzik Eğitimi ABD) Bölümü öğrencilerinin profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yerli, Seda
dc.date.accessioned 2019-07-10T13:32:22Z
dc.date.available 2019-07-10T13:32:22Z
dc.date.issued 2019-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3874
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi örnekleminde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş ve Müzik Eğitimi ABD’nda öğrenim gören öğrencilerin kişisel bilgi, aile bilgileri, sosyo-ekonomik ve kültürel bilgi, yetenek sınavı bilgi ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin görüşleri dikkate alınarak öğrenci profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesidir. Ayrıca Resim-İş ve Müzik Eğitimi ABD’nda geliştirilmesi ve öğrenci niteliklerinin arttırılmasına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmektir. Bu çalışma, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş ve Müzik Eğitimi ABD 1.2.3.4. sınıflarda okuyan öğrencileri kapsamaktadır.Toplamda 280 öğrenciden, Resim-İş Eğitimi ABD’dan 78 öğrenci; Müzik Eğitimi ABD’ndan93 öğrenci ile toplamda 171 (%61,1) öğrenci ile yoğun bir katılım sağlanmıştır. Bu çalışmada, araştırmaya konu olan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalları'nda okuyan öğrencilerin verdiği yanıtlar, anabilim dallarının toplamı üzerinde frekans dağılımları ile yüzde oranı olarak değerlendirme yapılıp elde edilen bulgular bölümünde öğrencilerin profilleri ve beklentileri tablolar şeklinde düzenlenip, yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda özetle; öğrencilerin %64,9’unun Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduğu, %74,9’unun okudukları bölümü ilk girişte kazandığı, okudukları bölümü tercih etme nedenlerinin%77,1’nin öğretmen olma isteği, öğretmen olarak atanamama düşüncesiyle gelecek kaygısı yaşadıkları, kendi alanlarıyla ilgili atamalardan memnun olmadıkları, kendi alanlarıyla ilgili alan sınavı yapılmasını istedikleri görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to examine the profiles and future expectations of the Department of Fine Arts Education-Division of Art Education and Division of Music Education students in the Pamukkale University sample by taking their personal information, family information, socio-economic and cultural information, aptitude test information and their views on their future expectations into consideration. Another aim is to serve as a source for future studies towards the development of the Divisions of Art and Music Education and the improvement of student qualifications. This study consists of the 1st, 2nd, 3rd, and 4th grade students studying in the Department of Fine Arts Education Division of Art Education and Music Education at the Pamukkale University Faculty of Education in the 2018-2019 academic year. There was an active participation with 171 (61.1%) out of 280 students in total, with 78 students from the Division of Art Education and 93 students from the Division of Music Education. In this study, the responses given by the students studying in the Department of Fine Arts Education Division of Art Education and Music Education at the Pamukkale University Faculty of Education were evaluated as percentage with frequency distributions on the sum of the departments and the profiles and expectations of the students were arranged in tables and evaluated in the obtained findings section. In summary, it was seen as a result of the study that 64.9% of the students were Fine Arts High School graduates, 74.9% got into their department on the first admission, and that 77.1% of them preferred their department due to their desire to become a teacher, experience future anxiety with the thought of not being appointed as a teacher, feel dissatisfied by the appointments regarding their own fields, and demand that a field exam related to their fields is held. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Student Profiles, Division of Music Education, Division of Art Education, Future Expectation tr_TR
dc.subject Öğrenci Profilleri, Müzik Eğitimi ABD, Resim-İş Eğitimi ABD, Gelecek Beklentisi tr_TR
dc.title Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim-İş Eğitimi ABD ve Müzik Eğitimi ABD) Bölümü öğrencilerinin profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The profiles of The Fine Arts Education (Division of Art Education and Division of Music Education) Department students at The Pamukkale University Faculty of Education and the examination of their future expectations tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Orhun, Feryal Beykal tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record