DSpace Repository

Ortaokul öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi (Pamukkale ilçe örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Ozansoy, Zeynel
dc.date.accessioned 2021-07-08T07:57:59Z
dc.date.available 2021-07-08T07:57:59Z
dc.date.issued 2021-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38548
dc.description.abstract Bu çalışmada, ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Denizli/Pamukkale İlçe merkezinde bulunan 22 ortaokulda görev yapan 709 öğretmeni içermektedir. Araştırmanın evrenini temsil eden örneklemi ise öğretmenler arasından eleman örnekleme yöntemi ile farklı eğitim kurumundan seçilen 200 öğretmenden oluşmuştur. Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında 20 maddeden oluşan, Weiss, Dawis, Englend ve Lofquist tarafından geliştirilmiş ve Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanmış “Minnesota İş Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin parametrik analizleri sonucunda ulaşılan en önemli sonuç araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğun iş doyum düzeylerinin yüksek olduğu ve bu mesleği yapmaktan memnun olmalarıdır. Bunun yanı sıra, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumuna göre öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin benzer olduğu, 1-10 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin ve 41 yaşından büyük öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İş Doyumu tr_TR
dc.subject öğretmen tr_TR
dc.subject ortaokul tr_TR
dc.title Ortaokul öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi (Pamukkale ilçe örneği) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Çobanoğlu, Fatma tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-3584-0814 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record