DSpace Repository

Futbolcularda uygulanan kuru kupa uygulamasının bazı performans parametrelerine akut etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Uludağ, Veysel
dc.date.accessioned 2021-06-14T10:46:52Z
dc.date.available 2021-06-14T10:46:52Z
dc.date.issued 2021-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38481
dc.description.abstract Bu çalışma, futbolculara hamstring kasına uygulanan kuru kupa uygulamasının esneklik, sıçrama, kuvvet ve normal eklem hareketine akut etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmaya Türkiye Süper Lig de bulunan Yukatel Denizlispor kulübünün altyapı takımlarından U-19 futbol takımındaki yaşları ortalaması 18,80 ± 0,41 yıl olan 25 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Futbolculara ilk önce Hamstring Esneklik Değerlendirilmesi, Normal Eklem Hareket Açıklığı, Sıçrama ve Kas Kuvvet testleri bilateral olarak değerlendirdi. Tüm sporcular ilk değelendirilmelerinden sonra hamstring kasına bilateral olarak kasın insersio ve origo hattı boyunca 10 dakikalık kuru kupa uygulandı. Daha sonra tüm ilk değerlendirmeler tekrar edilip veriler kaydedildi. Veriler SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics 25 software (Armonk, NY: IBM Corp) paket programıyla analiz edilmiştir. Kuru kupa uygulamasının hamstring kasının esneklik parametresinde ve bilateral olarak değerlendirilen diz fleksiyon ve kalça ekstansiyon normal eklem hareketi açıklığında istatiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur (p<0,05). Kuru kupa uygulamasının sıçrama ve bilateral olarak değerlendirilen diz fleksiyon ve kalça ekstansiyon kuvvet parametrelerinde ise istatiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Sonuç olarak kuru kupa uygulamasının daha az masrafla non-invaziv bir yöntem olması ve daha kolay uygulanabilen bir tamamlayıcı tıp uygulaması olarak futbolcularda esneklik ve eklem hareket açıklığı parametrelerini arttırmak amacıyla kullanılabileceği söylenebilir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to examine the acute effect of dry cupping application applied to the hamstring muscle in footballers on flexibility, jump, strength and normal joint movement. 25 male athletes with an average age of 18.80 ± 0.41 in the U-19 football team, one of the infrastructure teams of Yukatel Denizlispor club in the Turkish Super League, voluntarily participated in this study. Soccer players first evaluated Hamstring flexibility, Normal joint range of Motion, jump and novelization tests bilaterally. All athletes were administered a 10-minute dry cupping along the muscle insersio and origo line bilaterally to the hamstring muscle after their initial change. Then all initial assessments were repeated and data recorded. Data SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics 25 software (Armonk, NY: IBM Corp.)) analyzed by package program. Dry cupping application was found to have a statistically significant effect on the flexibility parameter of the hamstring muscle and bilateral evaluated knee flexion and hip extension normal joint movement opening (p<0.05). Dry Cup application was found to have no statistically significant effect on the strength parameters of knee flexion and hip extension, which were evaluated bilaterally and jumping parameters (p>0.05). As a result, dry cupping application dry cupping therapy can be used as a non-invasive, easy-to-apply and economical complementary medicine application to increase flexibility and joint range of motion parameters in football players. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kuru kupa tr_TR
dc.subject Tamamlayıcı Tıp tr_TR
dc.subject Sportif Performans tr_TR
dc.subject Esneklik tr_TR
dc.subject Dry cupping tr_TR
dc.subject Complementary medicine tr_TR
dc.subject Sporting performance tr_TR
dc.subject Flexibility tr_TR
dc.title Futbolcularda uygulanan kuru kupa uygulamasının bazı performans parametrelerine akut etkisi tr_TR
dc.title.alternative Acute effects on some performance parameters of the dry cupping therapy by football players tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Yapıcı Öksüzoğlu, Ayşegül tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0003-4243-5507 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record