DSpace Repository

Honaz Dağı (Denizli) ve çevresinde doğal yayılış gösteren otsu bitki türlerinin süs bitkisi olarak kullanım olanağı üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Ayşe
dc.contributor.author Çiçek, Mehmet
dc.date.accessioned 2019-07-10T10:36:02Z
dc.date.available 2019-07-10T10:36:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 2458-9411
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3846
dc.description.abstract It is possible to see the use of ornamental purposes of natural plant species throughout Mesopotamia, Egypt, Rome, Maya, Islam, Turkish-Islamic, Renaissance, New and Near-Age civilizations. Nowadays, within the scope of plant breeding studies, the rich plant diversity of Turkey should be evaulated well. At this point, the use of natural plants as ornamental plants in the direction of their functional and aesthetic characteristics will provide ecological, aesthetic, functional and economic advantages. In this study, it is aimed to determine the usage possibilities of herbaceous plant species that grow naturally in Honaz Mountain and its surroundings by taking the culture as an ornamental plant. In this direction, 12 species belonging to 8 families, which are important from the functional and aesthetic point of view, have been determined from the evaluation of the plant samples collected from the field studies of Honaz Mountain and its surroundings. The habitus of the plants which are able to use as ornamental plants from the determined species, information about the ecological desires and the usage areas as ornamental plants are given. en_US
dc.description.abstract Doğal bitki türlerinin süs amaçlı kullanımlarım Mezopotamya. Mısır. Roma. Maya. İslam Türk-İslam, Rönesans. Yem ve Yakın Çağ uygarlıklarının tümünde görmek mümkündür. Günümüzde de bitki yetiştiriciliği çalışmaları kapsamında Türkiye florasının sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada doğal bitkilerin işlevsel ve estetik özellikleri doğrultusunda süs bitkisi olarak kullanılması ekolojik, estetik, fonksiyonel ve ekonomik açıdan avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmada, Honaz Dağı ve çevresinin florasında doğal olarak yetişen otsu bitki türlerin kültüre alınarak süs bitkisi olarak kullanım olanaklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda. Honaz Dağı ve çevresinin arazı çalışmalarından toplanan bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu fonksiyonel ve estetik açıdan önem taşıyan 8 familyaya ait 12 tür belirlenmiştir. Belirlenen türlerden süs bitkisi olarak kullanım olanağı gösteren bitkilerin habitusu. ekolojik istekleri yönelik bilgiler ve süs bitkisi olarak kullanım alanlarına yönelik bilgiler verilmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.relation.ispartof Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Honaz Mountain, Ornamental plant, Natural plant, Conservation and utilization en_US
dc.subject Honaz Dağı, Doğal bitki, Süs bitkisi, Koruma-kullanma en_US
dc.title Honaz Dağı (Denizli) ve çevresinde doğal yayılış gösteren otsu bitki türlerinin süs bitkisi olarak kullanım olanağı üzerine bir araştırma en_US
dc.title.alternative A study on the usage possibility of some herbaceous plant species naturally growing in Denizli-Honaz Mountain and its environment as ornamental plant en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.volume 44 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 31 en_US
dc.identifier.endpage 49 en_US
dc.authorid 0000-0002-0182-6766
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record