DSpace Repository

Lise öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri ile okul iklimi arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Gürel, Hülya
dc.date.accessioned 2021-02-18T12:23:23Z
dc.date.available 2021-02-18T12:23:23Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38364
dc.description.abstract Bu çalışmada; okul iklimi ve lise öğrencilerinin sınav kaygısı arasındaki ilişki durumunun incelenmesi ve akademik başarıyı artıracak öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırma için Denizli Merkezefendi Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 425 Öğrenciden 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıflara devam eden tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 220 öğrencinin görüşüne başvurulmuştur. Araştırmanın verileri Delaware Okul İklimi Ölçeği ve Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Veriler normal dağıldığından verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin algılarına göre okul iklimi yüksektir. Öğrencilerde sınav kaygısının düşük düzeyde olduğu ve her ikisi arasında negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunduğu düşünülmektedir. Sınıf ve bölüm değişkenlerinin hem okul iklimi hem de sınav kaygısına etkisinin olabileceği, öğrencilerin anne baba eğitim durumlarının okul iklimini etkileyebildiği, öğrencilerin yaşlarının sınav kaygısını etkileyebileceği bu çalışmada elde edilen bulgulardandır. Meslek derslerindeki atölye çalışmalarında öğrencilerin kendilerini farklı şekillerde ifade etme fırsatına sahip olmaları, okul iklimine olumlu etki sağlayabilir. Öğrencilerin birbirleri ile olan ilişkileri orta düzeydedir. Aile eğitim düzeylerinin ve okulda öğrenimin karma olmamasının öğrenci ilişkilerine etkisi olabilir. Öğrencilerin entelektüel gelişimlerini ve akran ilişkilerini destekleyecek etkinliklere yer verilmesinin hem okul iklimini, öğrenci etkileşimini güçlendireceği hem de sınavlarla ilgili yaşadıkları gerginliği azaltacağı, düşünülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul iklimi tr_TR
dc.subject sınav kaygısı tr_TR
dc.subject meslek lisesi tr_TR
dc.subject öğretmen öğrenci ilişkileri tr_TR
dc.title Lise öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri ile okul iklimi arasındaki ilişki tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Çelik, Kazım tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0001-7319-6567 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record