DSpace Repository

Okul öncesi eğitimde okul aile işbirliği konusunda yönetici öğretmen ve veli görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Kısa Ön, Sibel
dc.date.accessioned 2021-02-11T10:38:29Z
dc.date.available 2021-02-11T10:38:29Z
dc.date.issued 2021-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38357
dc.description.abstract 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Denizli ili metropol ilçelerinde görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler ve bu ilçelerde öğrencisi olan velilerin okul aile işbirliğine ilişkin görüşleri bu çalışmanın araştırma alanıdır. Araştırmaya katılan okul yöneticileri, öğretmen ve velilerin dağılımında çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu velilerin izleyenler olduğu ve en az katılımcının ise okul yöneticileri olduğu görülmüştür. Çalışmada maksimum örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Okul yöneticileri, öğretmen ve velilerin okul öncesi eğitimde okul aile işbirliğinin yeterliliğine ilişkin görüşleri incelendiğinde büyük kısmının işbirliğini yetersiz gördüğü görülürken az bir kısmının ise işbirliğini yeterli görmektedir. İş birliğini yeterli ve yetersiz olarak değerlendiren katılımcıların buluştukları ortak noktanın işbirliğinin öğrenci başarısını arttırdığı, ihtiyaçların karşılandığını belirtmişlerdir. Okul aile işbirliğinin okulun beklentilerini karşılamasına yönelik olarak okul aile işbirliğinin okulun ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili katılımcıların yarıdan fazlasının okulun ihtiyaçlarının karşılanamadığı yönünde olduğu görülmüştür. Bunun başarılabilmesi için veli ilgi ve desteğinin sağlanması, okul aile işbirliği ile ilgili okulun genel bir politikası olması, okulun başarı ve veli dayanışmasının sağlanması, planlı etkinliklerin yapılması, iletişim kanallarının etkin ve doğru kullanılması, klasik uygulamalar yerine etkileşimli işbirliği ve dayanışmayı arttıracak çalışmaların yapılması görüşleri ileri sürülmüştür. Okul aile işbirliğinin velinin beklentilerini karşılamasına ilişkin katılımcıların çok büyük kısmının okul aile işbirliğiyle veli beklentilerinin karşılandığını düşündüğü görülmüştür. Okul aile işbirliğinin öğretmenlerin beklentilerini karşılamasına ilişkin olarak çoğunluğu öğretmenlerin beklentilerinin karşılandığını düşündüğü ve öğretmen beklentilerinin öğrencinin lehine olan şeyler olduğu, veli ilgisi işbirliği ve iletişimin sağlıklı kurulmasıyla öğretmen beklentilerinin karşılandığı belirtilmiştir. Okul aile işbirliğinin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde uygulanan mevzuat hakkındaki okul yöneticileri, öğretmen ve velilerin ortak görüşlerinin ve çoğunun mevzuatın yetersiz olduğu, uygulamada sorunlar yaşandığı, bağlayıcı, yetki sorumluluk karmaşasını barındırdığı ve mevzuatın yetersiz ve değişmesi gerektiği belirtilmiştir. Okul yöneticileri, öğretmen ve velilerin okul öncesi eğitimde okul aile işbirliğinde okul aile birliklerinin işlevine ilişkin görüşlerine bakıldığında büyük kısmının olumlu görüşler ileri sürdükleri görülmüştür. Okul yöneticileri, öğretmen ve velilerin okul öncesi eğitimde okul aile birliklerinin yetki ve sorumluluk dengesine ilişkin görüşleri incelendiğinde genel olarak yetki ve sorumluluk dengesinin kurulamadığı, imkanların yetersiz olduğu ve yetki-sorumlulukların da işe yaramadığı formalitelerin çok olduğu görülmüştür. Okul öncesi eğitimde okul aile işbirliğinin arttırılması için yönetici, öğretmen ve velilerin önerileri incelendiğinde genellikle işbirliği, ortak çalışma, herkesin görevlerini tam ve zamanında yapması ekseninde şekillendiği görülmüştür tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul yöneticisi tr_TR
dc.subject öğretmen tr_TR
dc.subject veli tr_TR
dc.subject okul aile işbirliği tr_TR
dc.title Okul öncesi eğitimde okul aile işbirliği konusunda yönetici öğretmen ve veli görüşleri tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Tanrıöğen, Zeynep Meral tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0003-1840-7143 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record