DSpace Repository

Okul öncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesi erken çocukluk dönemi hedeflerine ilişkin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Uray, Volkan
dc.date.accessioned 2021-02-10T12:51:19Z
dc.date.available 2021-02-10T12:51:19Z
dc.date.issued 2021-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38353
dc.description.abstract 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Denizli ili metropol ilçelerinde ana okullarında görev yapan okul yöneticilerinin 2023 Eğitim Vizyonu Belgesindeki Erken Çocukluk dönemi hedeflerine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Çalışmada maksimum örnekleme çerçevesinde çalışma pozisyonu, yaş, cinsiyet ve okulun bulunduğu yer bakımından çeşitlilik tercih edilmiştir. Çalışmada maksimum örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin yeterliliğine ilişkin çoğu anaokulu yöneticisinin görüşlerinin “yetersiz” olduğunu belirttikleri görülmüştür. 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin eğitsel işlevine ilişkin olarak 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin eğitsel olarak okul yöneticilerinin ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğunu düşünenlerin sayısının çok fazla olduğu görülmüştür. Bu durum eğitim kurumlarında uygulanacak olan eğitim etkinliklerinde 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin eğitsel açıdan yetersiz olarak değerlendirilmesi vizyon olma niteliği ile bağdaşmamaktadır. 2023 Vizyon Belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin belirlenmesinde geniş tabanlı bir katılımın gerçekleştirilmediğine ilişkin görüşlerin yoğunlukta olduğu görülmüştür. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin alandaki beklentileri karşılama düzeyine ilişkin görüşlerinin ise çok büyük kısmının alandaki beklentilerin karşılanmadığı görüşünde olduğu tespit edilmiştir. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin yürürlükte bulunan müfredat ve mevzuata uyumluluğuna ilişkin görüşlerinin genellikle müfredat ve mevzuata uygun yada kısmen uygun olduğunu belirtirken büyük oranda olduğu görülmekle birlikte aynı katılımcıların bir çok eksikliklerini de belirttikleri görülmüştür. 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde personel yeterliliğine ilişkin olarak tamamına yakınının görüşleri personelin yetersiz olduğu yönündedir. Vizyonun hayata geçirilmesinde en önemli unsur olan personelin yetersiz olması vizyonun hayata geçirilememesine neden olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik fiziki şartların yeterliliğine ilişkin olarak yöneticilerin tamamına yakınının görüşünün fiziki şartların yetersiz olduğu yönünde olduğu görülmüştür. Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için en önemli unsurlardan biri olan fiziki şartların yeterli olması şartının bile tam sağlanamadığı bir ortamda iyi sağlıklı ve istenilen düzeyde iyi bir eğitim imkanının olması mümkün görülmemektedir. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinin daha çok “eksikliklerin giderilmesi, fiziki şartların iyileştirilmesi, herkesin sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi, yetkinliklerin ve yeterliklerin arttırılması temelinde şekillendiği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul yöneticisi tr_TR
dc.subject erken çocukluk tr_TR
dc.subject vizyon belgesi tr_TR
dc.title Okul öncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesi erken çocukluk dönemi hedeflerine ilişkin görüşleri tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Tanrıöğen,Abdurrahman tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record