DSpace Repository

Öğretmenlerin çalıştıkları okulların iklimine ilişkin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Karahan, Jülide
dc.date.accessioned 2021-02-10T10:54:39Z
dc.date.available 2021-02-10T10:54:39Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38350
dc.description.abstract Bu çalışmanın yapım amacı; öğretmenlerin çalıştıkları okulların iklimine ilişkin düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüş ve nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; Denizli merkez ilçelerinde, 2020/2021 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 4 farklı okul türünde liselerde görev yapan 18 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmacı tarafından oluşturulan ve danışman tarafından geliştirilen dokuz soruluk görüşme formu, bu çalışma grubuna uygulanarak gerekli veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin betimsel analizleri yapılarak sonuca ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; liselerde görev yapan öğretmenlerin görev yaptıkları okulların iklimine yönelik görüşlerinin çoğunlukla olumlu olduğu, okullarının iklimini açık, samimi ve sıcak olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Görev yaptıkları okul müdürüyle çatışma yaşamayan öğretmenler, sorunla karşılaştıklarında iletişim kanallarını aktif halde kullanmış ve olası problemleri önlemişlerdir. Öğretmenler ile okul müdürleri arasındaki güven duygusunun yüksek düzeyde olduğu, ortak hedeflerin ve vizyonun paylaşıldığı, karara katılımın sağlandığı, takım çalışması için aranılan ortamın oluşturulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca okul müdürü tarafından engellendiğini düşünen öğretmen görüşü bulunmamaktadır. Bu da okul iklimini pozitif yönde etkilemektedir. Çünkü okul yönetimi tarafından engellendiğini düşünen öğretmenin görev yaptığı okula bakış açısı olumsuz etkilenmektedir. Öğretmenin aidiyet duygusunu yitirmesine, okula ilgisizlik göstermesine neden olmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject lise tr_TR
dc.subject okul iklimi tr_TR
dc.title Öğretmenlerin çalıştıkları okulların iklimine ilişkin görüşleri tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Tanrıöğen, Abdurrahman tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-5491-3273 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record