DSpace Repository

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yaşanan disiplin olayları ve önlemlerine yönelik öğretmen görüşleri (Denizli - Acıpayam ilçesi örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Güler, Yaşar
dc.date.accessioned 2021-02-10T10:43:44Z
dc.date.available 2021-02-10T10:43:44Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38348
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yaşanan disiplin olaylarını önlemeye yönelik çözüm önerilerinin öğretmen görüşleriyle ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; Denizli Acıpayam ilçe merkezinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan 16 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmacı tarafından oluşturulan ve danışman desteğiyle geliştirilen 8 soruluk görüşme formu, çalışma grubuyla görüşmeler yapılarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analizleri yapılarak alt tema başlıkları oluşturulup ve yorumlanarak sonuca ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan 13 öğretmen(%81) okullarında en az bir disiplin olayı ile karşılaştığı, 3 öğretmenin (%19) ise herhangi bir disiplin olayı ile karşılaşmadığı anlaşılmıştır. 13 öğretmen(%81) karşılaşmış oldukları disiplin olaylarına karşı uyguladıkları çözüm yollarına ilişkin verdikleri yanıtlar incelendiğinde, öncelikle öğrenciler ile iletişime geçmek olduğu ortaya çıkmıştır. Okullarda yaşanan disiplin olaylarının meydana gelmesinde aile, öğrencinin başarısızlığı, arkadaş çevresi, okul çevresi, ekonomik sıkıntılar, sosyal medya ve kitle iletişim araçlarının etkisi ayrıca mesleki okullara karşı olumsuz algı dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, okullarda meydana gelen disiplin olayları okul eğitim sürecini olumsuz bir şekilde etkilediği anlaşılmıştır. Bir diğer sonuca göre, okullarda meydana gelen disiplin olaylarının önlenmesinde okul yöneticilerine, öğretmene, öğrenciye, okul rehberlik servisine, aileye, okul çevresine ve diğer paydaşlara önemli görevler düşmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Disiplin tr_TR
dc.subject istenmeyen öğrenci davranışları tr_TR
dc.subject mesleki ve teknik eğitim tr_TR
dc.title Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yaşanan disiplin olayları ve önlemlerine yönelik öğretmen görüşleri (Denizli - Acıpayam ilçesi örneği) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Tanrıöğen, Abdurrahman tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-5491-3273 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record