DSpace Repository

İngilizce öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi- Denizli ili

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Zerrin
dc.date.accessioned 2021-02-03T12:22:22Z
dc.date.available 2021-02-03T12:22:22Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38338
dc.description.abstract Günümüzde birçok eğitimci, çağdaş yönetici iş görenlerin ihtiyaçlarına, tutumlarına göz önünde bulundurmaya başlamıştır. Eğitim- öğretim sürecinde eğitimin kalitesini artırmak, nitelikli, iş doyum düzeyi yüksek, güdülenmiş öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu durum İngilizce öğretimi için de geçerlidir. Bu nedenle araştırmada, Denizli İli Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapmakta olan İngilizce öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracının iki bölümü vardır. I Bölümde Kişisel bilgiler ve II. Bölümde 50 soruluk iş doyum anketi mevcuttur. Araştırma sonuçları analiz edilirken SPSS Paket programı kullanılmıştır. Araştırma 4 bölümü içerir. Çalışmanın birinci bölümünde problem durumu, alt problemler ve konu ile ilgili tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde konuyla ilgili temel kavramlar ve kuramsal çerçeveye yer verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yönteminden, dördüncü bölümde ise bulgular ve yorumlardan bahsedilmiştir. Araştırma sonucunda yapılan analiz sonucu İngilizce öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinde cinsiyet, medeni durum, kıdem, çalışılan eğitim kademesi, mezun olunan fakülte türüne göre anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Doyum tr_TR
dc.subject iş doyumu tr_TR
dc.subject öğretmen tr_TR
dc.title İngilizce öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi- Denizli ili tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Tanrıöğen, Abdurrahman tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-5491-3273 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record