DSpace Repository

Kitlesel bireyselleştirme uygulama yöntemleri

Show simple item record

dc.contributor.author Bardakcı, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-07-09T13:54:31Z
dc.date.available 2019-07-09T13:54:31Z
dc.date.issued 2004-11-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3799
dc.description.abstract 1990’lı yıllarda pazarlama literatürü kitlesel bireyselleştirme tartışmalarına şahit olmuştur. Kitlesel bireyselleştirme teorisi her bir müşteriye özel ürünler üretilip sunulmasını savunmaktadır. Ancak ilgili literatürde bireyselleştirmenin hangi yaklaşımlar kullanılarak gerçekleştirilebileceği konusunda bir fikir birliği bulunduğunu söylemek oldukça zordur. Çoğunlukla aynı yaklaşım farklı yazarlar tarafından farklı bir terimle adlandırılmıştır. Bu makalenin amacı öncelikle kitlesel bireyselleştirme teorisini genel hatlarıyla tanıtıp daha sonra farklı isimlerle ortaya atılan ve uygulamada kullanılabilecek yaklaşımları ortak bir çatı altında toplayarak bu konuda bir birlik oluşturmaktır tr_TR
dc.description.abstract 1990s marketing literature has evidenced the discussions of masscustomisation. The theory of mass-customisation argues to produce and deliver customized products for each individual customer. However, there is no consensus among writers in terms of terminology used to define ways to implement an effective mass-customisation strategy, but different scholars imply same approaches with different terms. The aim of this paper is to introduce the theory of mass-customisation. Then the paper endeavours to constitute a common ground for those approaches that can be used to implement an effective mass-customisation strategy.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Pazarlama, kitlesel bireyselleştirme yöntemleri tr_TR
dc.subject Marketing, mass-customisation methods
dc.title Kitlesel bireyselleştirme uygulama yöntemleri tr_TR
dc.title.alternative Mass-Customisation methods
dc.type article tr_TR
dc.contributor.name tr_TR
dc.relation.journal Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi tr_TR
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0003-1391-6432 tr_TR
dc.identifier.volume 8 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 17 tr_TR
dc.relation.publicationCategory Ulusal Hakemli Dergi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record