Show simple item record

dc.contributor.advisor Orhun Murat
dc.contributor.author Candur, Hüseyin Tolga
dc.date.accessioned 2019-07-09T13:26:18Z
dc.date.available 2019-07-09T13:26:18Z
dc.date.issued 2019-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3797
dc.description.abstract Tezimizde, antik kaynaklar, modern kaynaklar ve arkeolojik bulgular ışığında ''Antik Çağ’da Agora” konusu incelenmiştir. Helenlere özgü bir kavram olarak karşımıza çıkan agoranın kökenine inilerek gelişim süreci araştırılmış ve ilk ticari merkezlerden bahsedilmiştir. MÖ 7. yy ile MÖ 2. yy arasındaki süreçte özellikle Kıta Yunanistan ve Batı Anadolu’nun şehir devletlerinde görülen bu agora yapıları sadece pazar yeri işlevi görmediğinden diğer sosyal yaşam etkinliklerinin çeşitliliği, sınıflandırmalar yapılarak verilmiştir. Ayrıca tezin ana karşılaştırma kenti verilerin yoğunluğu sebebiyle antik dönem Atina’sı olarak seçilmiş ve bu bağlamda agoraların kent yaşantısındaki önemli rolünün tespiti sağlanmıştır. Söz konusu agora yapıları incelenirken Helen toplumunun idari, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel hayatlarına kısmen değinilmiştir. en_US
dc.description.abstract In this thesis, in the light of ancient sources, modern sources and archaeological findings, the subject of ''Agora in Antiquity'' was examined. The Agora which one is a specific concept to the Hellenes were retracted, development process researched and mentioned to first commercial centers. During the period between the 7th century BC and the 2nd century BC, these agora structures, especially seen in the city states of the Continental Greece and Western Anatolia, were not only a market place, but other social life activities were given by classifications. The origins of the agora, which emerged as a concept unique to the Hellens, historical progress of “Agora” was studied and the first commercial centers were mentioned. Also, the main comparison city of the thesis was chosen as the ancient Athens because of the density of the data and in this context, the important role of agoras in urban life was determined. While examining these agora structures, the administrative, economic, commercial, social and cultural lives of the Hellenic society are mentioned in part. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Agora, Antik Çağ, Ticaret, Atina en_US
dc.subject Agora, Antiquity, Trade, Athens en_US
dc.title Antik Çağ'da Agora en_US
dc.title.alternative Agora in Antiquity en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record