DSpace Repository

Tıp Fakültesi Diğer Yayınlar Koleksiyonu

Tıp Fakültesi Diğer Yayınlar Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Akçay, Gürbüz; Topal, Hatice (2020)
  Kedi tırmığı hastalığı Bartonella henselae’nin neden olduğu enfeksiyöz bir hastalıktır. Daha çok yavru kedilerden geçmektedir. İmmun sistemi zayıf olan kişilerde sistemik hastalık yapabilmesine karşın çoğu zaman lokal ...
 • Aktaş Terzioğlu, Merve; Karaoğlu, Pakize (2020)
  Psikiyatrik bozukluklarda inflamasyonun ve başlatan patojenlerin rolü ile ilgili araştırmalar son yıllarda artmıştır.Borrelia burgdorferi enfeksiyonu, Ixodes grubu sert keneler ile hayvanlara ve insanlara bulaşır. Borrelia ...
 • Atıgan, Alev; Şahin, Füsun (2020)
  Mitokondrial miyopatiler, mitokondrial DNA (mtDNA) mutasyonu sonucu oksidatif fosforilasyonun bozulduğu ve dolayısıyla multisistemik semptom ve bulguların görüldüğü hastalık grubudur. Bu hastaların rehabilitasyonunda ...
 • Eyigör, Hülya; Kara, Cüneyt Orhan (2020)
  Cerrahi dalların uzmanlık eğitiminin gerçekleştirildiği ameliyathane ortamı başarılı bir cerrahi eğitiminin en önemli bileşenidir. Ancak ülkemizde cerrahi dallardaki uzmanlık öğrencilerinin ameliyathane eğitiminde, programın ...
 • Anlaş, Özlem; Çetin, G. Ozan; Yararbaş, Kanay; Düzcan, Füsun; Gündüz, Cavidan Nur Semerci; Ayaz, Akif; Bağcı, Gülseren (2020)
  Recombinant chromosome 4 is a very rare chromosomal aberration with eighteen cases reported in the literature up to date. Here we report a five years old male patient with de novo rec(4) dup(4p) del(4q). The physical ...
 • Toktaş, Cihan; Zümrütbaş, Ali Ersin; Özlülerden, Yusuf; Başer, Aykut; Tuncay, Ömer Levent (2020)
  Perkütan böbrek taşı cerrahisi birçok avantajı olmasın rağmen komplikasyonsuz bir cerrahi değildir. Bu komplikasyonlardan bir tanesi de kolon yaralanmasıdır. Bu vaka sunumunda mobil böbrek nedeniyle pron pozisyonda perkütan ...
 • Öztürk, Hatice Kübra Ata; Akça, Alper; Kurtuluş Dereli, Ayşe (2020)
  Siyanür bilinen en toksik maddelerden birisidir. Akut zehirlenmelerine sıkrastlanmamakla birlikte siyanürle intiharlar sıklıkla ölümle sonuçlanır. Bu çalışmada;internet aracılığı ile alınan potasyum siyanür ile intihar ...
 • Yalçındağ, Zehra; Marangoz, Ahmet Doğucem; Tekin, Selma (2020)
  Involuntary contraction of one or more muscle groups during voluntary contraction of the muscle group innervated by different nerves or different peripheral branches of the same nerve is defined as synkinesia. Synkinesia ...
 • Sevgican, Cihan İlyas; Nar, Gökay; Yılmaz, Samet; Biteker, Murat (2020)
  Ventricular tachycardia (VT) episodes may be fatal inpatients with low ejection fraction. Current guidelinesrecommend implantable cardioverter defibrillatorimplantation after optimal medical treatment for thesepatients. ...
 • Baltacı, Ayşe Seydaoğulları; Zeybek, Volkan; Tekin, Özgür; Acar, Kemalettin (2020)
  İntihar ‘bireyin duygusal, ruhsal ya da sosyal nedenlerin etkisiyle kendiyaşamına son vermesi’ olarak tanımlanmaktadır. İntihar yöntemi seçiminde kültürelyapı, etnik grup, yaş, cinsiyet, ulaşılabilirlik gibi birçok faktör ...
 • Korkmaz, Ayla; Güler, Tolga; Alataş, Erkan (2020)
  Polikistik Over Sendromu (PKOS); üreme çağındaki kadınlarda izlenen sık endokrin ve metabolik bozukluktur. Yüksek prevalansına rağmen farklı fenotipleri, yaş bağımlı heterojen kliniği ve etnik farklılıkları hem klinisyen ...
 • Ufuk, Furkan; Aykota, Muhammed Raşid; Yılmaz, Sevda (2020)
  Acute gangrenous cholecystitis (AGC) is a rare cause of acute abdominal pain and defined as necrosis of the gallbladder wall because of ischemia. Clinical and laboratory findings of patients with AGC is usually nonspecific. ...
 • Arslan, Ülkü; Özgen, Cansu; Sungurtekin, Hülya (2020)
  Özet Koronavirüsler 21. yüzyılda üç kez ciddi salgınlara yol açmıştır. Yeni tanımlanan SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu pandemi küresel endişeye neden olmuştur. Hastalığının hızlı yayılması, geniş kitleleri etkilemesi, ...
 • Gökşin, Şule; Aksoy, Sadrettin; Duygulu, Şeniz (2020)
  Kutanöz larva migrans (KLM) köpek veya kedi kancalı kurdu larvalarının deriye girerek epidermis içinde ilerlemesi ile ortaya çıkan, kaşıntılı, serpiginöz kutanöz lezyonla karakterize helmintik enfeksiyonlardan biridir. ...
 • Turgut, Musa; Kocamaz, Halil; Avcı, Esen; Yaka, Mutlu; Abban Mete, Gülçin (2020)
  Amaç: Akut Pankreatit ani başlayan karın ağrısı ile kendini gösterip sistemik inflamatuar yanıta kadar ilerleyebilen acil bir klinik durumdur. Standart bir tedavisi olmayan bu hastalıkta güncel tedavi yaklaşımlarına ...
 • Alkan, Hakan; Sarsan, Ayşe; Yıldız, Necmettin; Öztekin, Saadet Nur Sena (2020)
  The aim of this case report was to represent a case with multiple insufficiency fractures detected in an elderly female patient who was referred to our clinic for the differential diagnosis of bilateral sacroiliitis. A ...
 • Akçay, Gürbüz; Yalçın, Ömer Faruk; Özdemir, Özmert M. A.; Yüksel, Selçuk (2020)
  Pnömomediastinum (PM) mediastende serbest hava olması olaraktanımlanır. Pnömoraşi (PR) terimi ise, spinal kanalda havanın varlığınıtanımlar. Literatürde daha önce bildirilmiş az sayıda olgu vardır. Buçalışmada şiddetli ...
 • Zeybek, Volkan; Dereli, Ayşe Kurtuluş; Boz, Bora; Kara, Cüneyt Orhan; Acar, Kemalettin (2020)
  Ülkemizdeki sağlık sistemi ve yasal düzenlemeler sonucundabirinci basamak hekimlerine, adli tıp hizmetleri ile ilişkili çok sayıdasorumluluk yüklenmiş olmakla birlikte mezuniyet öncesi adli tıp eğitiminin yetersizliği ...
 • Büber, İpek; Adalı, Mehmet Koray; Dursunoğlu, Dursun; Yılmaz, Samet (2020)
  Bu vakada restriktif diyastolik disfonksiyon, nefrotik sendrom ile seyreden bir hidraadenitis suppuritiva (HS) olgusu anlatılacaktır. 46 yaş daha önceden bilinen bir hastalığı olmayan erkek hasta kliniğimize ST elevasyonsuz ...
 • Alver, Kadir Han; Sağtaş, Ergin; Aykota, Muhammed Raşid; Yılmaz, Sevda; Ufuk, Furkan (2020)
  A 65-year-old female patient presented with complaints of abdominal pain, nausea, vomiting,constipation, and inability to perform defecation. The patient complained of abdominal pain andconstipation for several days, and ...

View more