DSpace Repository

Miletos Nekropolisi'nde DT2012.2M mezarı seramik buluntuları

Show simple item record

dc.contributor.author Aslan, Arife
dc.date.accessioned 2019-06-17T13:00:17Z
dc.date.available 2019-06-17T13:00:17Z
dc.date.issued 2019-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3561
dc.description.abstract “Miletos Nekropolisi’nde DT2012.2M Mezarı Seramik Buluntuları” başlığı altında sunulmakta olan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Öncelikle Miletos tarihi coğrafyası ve Miletos tarihi kronolojik olarak anlatılmış sonra da Miletos=Millawanda denkleminin anlaşılabilmesi için Mikenler ve Ahhiyawa olarak isimlendirilen oluşumlar çağdaşı olan Mısır ve Hitit yazılı kaynakları aracığıyla anlatılmıştır. Miken ölü gömme gelenekleri ve mezar türleri sunulduktan sonra Miletos Nekropolisinde açığa çıkan ve DT2012.2M olarak isimlendirilen mezar tanımlanmış ve mezar sunuları arasında büyük çoğunluğa sahip olan seramikler Kıta Yunanistan’da mevcut benzer seramik örnekleri ile karşılaştırmaları yapılarak değerlendirilmiş ve son bölümde katalog halinde sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The present work entitled " Ceramic Finds From The Tomb of DT2012.2M from Necropolıs Of Mıletos" consists of four parts. At first, the history of Miletos is chronologically narrated. Furthermore, the thesis tries to make the Milet = Millawanda parable understandable by describing the origins called Mycenaean and Ahhiyawa based on written sources of the contemporary Egyptians and Hittites. After the Mycenaean burial rites and tombs have been introduced, the grave, called DT2012, which has come to light in the Necropolis of Miletus, is determined. Subsequently, the ceramic finds, which represent the largest part of the grave goods of DT2012, are compared with the ceramic finds from the with similar examples in continental greece and finally evaluated. The closure part of the work is the catalog. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Miken ölü gömme gelenekleri, Miletos, Millawanda, Geç Tunç Çağı Miken seramiği tr_TR
dc.subject Mycenaean customs, Miletus, Millawanda, Late Bronze Age Mycenaean pottery. tr_TR
dc.title Miletos Nekropolisi'nde DT2012.2M mezarı seramik buluntuları tr_TR
dc.title.alternative Ceramic finds from the tomb of DT2012.2M from Necropolıs Of Miletos tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Umay Oğuzhanoğlu Akay tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record